Sluiten

Hoeveel mensen voldoen aan de beweegnorm voor ouderen?

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 2 maart 2016

Een ruime meerderheid (76 procent) van de Nederlandse 55-plussers voldeed in 2016 aan de Nederlandse beweegnorm voor ouderen van vijf keer per week dertig minuten matig intensief bewegen. Dat betekent dat ze activiteiten doen waarbij de hartslag iets versnelt en praten meer moeite kost.

Beweegnorm ouderen

Uit de cijfers van 2016 blijkt dat ook 65- tot 80-jarigen de dagelijks aanbevolen portie beweging krijgen: 76,6 procent beweegt minimaal vijf keer per week dertig minuten matig intensief. De helft (50,5 procent) van de Nederlandse 80-plussers voldeed in die periode aan de beweegnorm voor ouderen. Voor 55-plussers is het belangrijk om twee keer per week krachtoefeningen te doen voor het behoud van spiermassa en kracht. Activiteiten dragen ook bij aan de zelfredzaamheid van ouderen.

 

Fitnorm

In Nederland bestond tot 2017 naast de beweegnorm voor ouderen ook de zogeheten fitnorm. Die is wel wat zwaarder dan de beweegnorm. Het gaat om minimaal drie keer per week zwaar intensief bewegen waarbij de ademhaling versnelt, je het warm krijgt en de hartslag behoorlijk omhoog gaat zodat praten alleen nog mogelijk is in korte zinnen. Het behalen van de fitnorm daalt naarmate we ouder worden. Vijftig procent van de 55-65 jaar haalde in 2016 de fitnorm. Van de leeftijdsgroep 65- tot 80-jarigen bewoog 47,7 procent drie keer per week zwaar intensief. Bij de groep 80 jaar en ouder zie je dat het percentage snel daalt. Slechts 20,9 procent van deze groep behaalde de fitnorm.

 Leeftijd  NNGB   Fitnorm   Combinorm 

55-65

76,9

50

79,3

65-80

76,6

47,7

78,5

80+

50,5

20,9

52,1

bron: Kenniscentrum Sport, uitgedrukt in procenten

Combinatienorm

Als iemand aan zowel de fitnorm of beweegnorm voor ouderen voldoet of aan één van de twee, dan voldoet hij of zij volgens de overheid aan de ‘combinorm’. Van de 65- tot 80-jarigen voldeed 78,5 procent aan de combinatienorm. Voor de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder lag dat percentage op 52,1 procent.

Minder sporten met het klimmen der jaren

Tabel waaruit blijkt dat er een afname is van sportparticipatie bij ouderen
(Foto: Jolanda de Zeeuw)

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aantal mensen dat niet sport en weinig sport toe, blijkt uit de sportersmonitor 2012. Hier lezen we dat 42% van de 65-jarigen niet tot weinig sport (dat betekent minder dan 11 keer per jaar). 11% sport af en toe (12-39 keer per jaar). Van de 65-plussers sport 47% regelmatig. Dit betekent dat zij 40 keer of meer per jaar deelnemen aan sportactiviteiten.

Verwachte ontwikkelingen beweeggedrag

In het trendrapport SportToekomstVerkenning lezen we dat de aankomende vergrijzing van de samenleving impact heeft op het beweeggedrag. Ouderen voldoen vaker aan de beweegnorm dan de rest van de bevolking. Dat heeft enerzijds te maken met de minder strenge eisen voor 55-plussers dan voor de jeugd en volwassenen tot 55 jaar. Anderzijds zijn de ouderen van tegenwoordig fitter dan voorgaande generaties. Ze blijven tot op hoge leeftijd actief. De verwachting is dat in een fitte vergrijzende samenleving het aandeel mensen dat de beweegnorm haalt toeneemt. Echter drukt de stijgende pensioenleeftijd (-) deze ontwikkeling. Ouderen zullen veelal langer zittend bureauwerk doen en minder vrije tijd hebben voor wandelen, fietsen en tuinieren.

Lees meer

Bronnen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.