Sluiten

Hoe werkt het erkenningen systeem?

Stappenplan

Publicatiedatum 17 december 2015

Er bestaan in Nederland veel verschillende sport- en beweeginterventies die vallen onder de leefstijlinterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze lijfstijlinterventies leveren. Door interventies te beoordelen wordt het kaf van het koren gescheiden en wordt de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar gemaakt. De erkenning biedt inzicht in ‘wat werkt’. Hoe het erkenningen systeem werkt, lees je in dit artikel.

Het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden. De werkvelden zijn:

 • sport en bewegen (Kenniscentrum Sport)
 • gezondheidsbevordering (CGL)
 • jeugdgezondheidszorg (NCJ)
 • jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi)
 • de sociale sector (MOVISIE)
 • langdurige GGZ (Trimbos)
 • langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

De erkende leefstijlinterventies staan in de landelijke interventie database gezond en actief leven. Het overzicht van de sport en beweeg interventies maakt hier onderdeel van uit en is te vinden via www.sportenbeweeginterventies.nl. Binnen de sport- en beweegsector wordt steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit. Ben je interventie-eigenaar en wil je meer informatie over het erkenningstraject, dan kun je contact opnemen met het team via sportenbewegen@kcsport.nl.

Beoordeling van een interventie

CGL erkende interventies
Bron: Loketgezondleven.nl

Wanneer je als interventie-eigenaar jouw interventie(s) wilt laten beoordelen dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Een beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid door professionals uit de praktijk voor het oordeel ‘Goed beschreven’ en/of
 2. Een beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid door de Erkenningscommissie Interventies voor een erkenning ‘Goed onderbouwd’ en daaropvolgend een erkenning ‘Effectief’. Bij de erkenning ‘Effectief’, geeft de commissie een specificatie van de mate van effectiviteit: eerste aanwijzingen voor effectiviteit, goede aanwijzingen voor effectiviteit en sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Een erkende interventie levert interventie-eigenaren voordelen op. Erkende interventies zijn prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies. Door de zichtbaarheid in de database en communicatie is de verspreiding breder en is het soms mogelijk om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen. Interventie-eigenaren hebben meer inzicht in de kwaliteit en de werkzaamheid van hun interventie en zijn daar trots op.

6 Stappen naar een erkenning:

De volgende stappen zijn nodig bij het laten erkennen van een interventie. Let op: alleen de eigenaar van een interventie kan de interventie indienen.

 1. Aanmelden van de interventie
 2. Voorwaarden voor deelname
 3. Beschrijven van een interventie
 4. Indienen van de interventie
 5. Oordeel door praktijkprofessionals (Goed beschreven) of erkenningscommissie Sport en bewegen(Goed onderbouwd en Effectief)
 6. Database Gezond en Actief Leven

Stap 1 – Aanmelden

Stap 1: Maak een account aanVul gegevens in en log in met het account. (Heeft u al een account? Log dan in en ga verder met stap 2.)

Stap 2: Klik boven in de gele balk op ‘nieuwe interventie, en kies dan voor ‘Erkenningstraject aanvragen’ en geef vervolgens aan of uw interventie al in de interventiedatabase staat. Volg dan de aangegeven stappen.

Stap 3: Wij ontvangen bericht van uw aanmelding. Wij nemen contact op voor een telefonisch intakegesprek om het vervolg van het traject te bespreken.

Stap 2 - Voorwaarden voor deelname

 • de ontwikkelaar/licentiehouder en de uitvoerende en/of ondersteunende organisatie(s) zijn bekend
 • er is een organisatie of contactpersoon voor informatie
 • De werkwijze of aanpak voldoet aan de definitie van interventie: Een interventie is elke planmatige en doelgerichte aanpak die afwijkt van wat gangbaar is voor de doelgroep om het gedrag van mensen in Nederland te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel:
  • het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag en/of
  • het bewerkstelligen van een effect door middel van sport en bewegen op een ander terrein, zoals de verbetering van de gezondheid, verhoging van de deelname aan en verhoging van leefbaarheid in de maatschappij.
 • er is een digitale handleiding/stappenplan beschikbaar: een beschrijving van het uitvoeringsplan voor overdracht naar lokaal op het niveau van de professional
 • er is een digitale procesevaluatie, verslag of rapportage van een tevredenheidsonderzoek beschikbaar, waarin de mening van deelnemers en professionals over de interventie uitgewerkt zijn
 • de interventie is uitgevoerd in de praktijk, op minimaal drie locaties

Stap 3 – Beschrijven van een interventie

Maak een beschrijving van de interventie. Via e-learning van Kenniscentrum Sport krijg je alle ondersteuning die je hierbij nodig hebt, zoals een handleiding, werkbladen en de procedure voor maken en het indienen van een beschrijving. De e-learning kun je volgen als je bent aangemeld in de Interventiedatabase.

Stap 4 – Indienen van de interventie

Kenniscentrum sport leidt de definitieve beschrijving van de interventie door naar de praktijkprofessionals of de erkenningscommissie Sport en bewegen. Zij krijgen ook inzage in de handleiding en de uitgevoerde evaluaties en onderzoeken.

Stap 5 - Oordeel door experts

Praktijkprofessionals geven een onafhankelijk oordeel over uw interventie voor het niveau ‘Goed beschreven’. Voor het niveau Goed onderbouwd en Effectief vergadert de erkenningscommissie Sport en bewegen, die bestaat uit experts uit wetenschap, beleid en praktijk. De samenstelling van de commissie staat beschreven op de website van Kenniscentrum Sport | Sport- en beweeginterventies. De commissie geeft een onafhankelijk oordeel over de onderbouwing van uw interventie of de effectiviteit, afhankelijk van het niveau waarop een beoordeling is aangevraagd. Ook kijkt de commissie naar uitvoeringsvoorwaarden.

Na de vergadering van de erkenningscommissie Sport en bewegen krijg je de uitslag binnen 2 werkdagen. Het formele oordeel, met verslag en ondertekening door de voorzitter van de commissie, volgt ongeveer een maand later.

Stap 6 - Database Gezond en Actief Leven

Als de interventie wordt erkend volgt opname of aanpassing van de al aanwezige gegevens in de landelijke database Gezond en Actief leven, waar o.a. de website van Effectief Actief wordt uitgelezen.

Het oordeel op Goed onderbouwd en effectief is 5 jaar geldig.

Samenhang erkenningsniveaus
Klik op afbeelding voor grotere weergave
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.