Sluiten

Hoe scoort Nederlandse jeugd op bewegen?

Artikel

Geplaatst op 19 september 2016

In Amerika bestaat de traditie om jaarlijks een ‘schoolrapport’ te maken van het beweeg- en sedentair gedrag (ofwel: zitgedrag) van jeugd. Zo’n Physical Activity Report Card brengt ook de factoren in kaart die minder zitten en meer bewegen belemmeren of juist bevorderen. Dat rapport is nu ook beschikbaar voor Nederland. Het biedt overheid en gemeenten een uitgangspunt om passend beleid te maken voor actieve en gezonde kinderen (Nederlandse jeugd).

De eerste Nederlandse Physical Activity Report Card werd op 19 september 2016 gepresenteerd door het Wilhelmina Kinderziekenhuis- Super-Lab, een Utrechts samenwerkingscollectief voor kindergeneeskunde. Het is gratis te downloaden op de website van Repord Card. In november worden de Nederlandse scores wereldwijd vergeleken met 40 deelnemende landen. Op 12 mei 2017 is vervolgens de eerste Report Card+ gelanceerd tijdens de landelijke FitKidsdag: dit is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg- en zitgedrag van kinderen met een chronische ziekte of beperking. 

Invloed van beleid en omgeving op bewegen

kin en ouder op schommelDe Report Card hanteert de ‘ecologische aanpak’ voor het probleem van fysieke inactiviteit bij kinderen. Daarbij onderzoek je hoe beleid en leefomgeving actief gedrag en bewegen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van actief transport van en naar school. Door hier beleid op te maken (auto parkeren bij school ontmoedigen) of de leefomgeving goed in te richten (afgeschermde fietspaden) heb je als overheid invloed op beweeggedrag. De Report Card heeft gekeken naar hoe Nederlandse jeugd scoort op de volgende indicatoren:

  • Voldoen aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen
  • Georganiseerd sporten
  • Sedentair gedrag
  • Actief transport
  • (Buiten)spelen
  • Familie & leeftijdsgenoten
  • School
  • Buurt en gebouwde omgeving
  • (Non)-overheid strategieën & investeringen

Voldoendes en onvoldoendes jeugd in beweging

Vader en zoon fietsen
Het rapport laat zien dat Nederlandse jeugd een voldoende scoort op deelnemen aan sport en actief (buiten)spelen. Nederlandse kinderen bewegen in zijn totaliteit echter te weinig. Hoewel ze veel dagelijkse beweging krijgen door lopen en fietsen, is dat niet genoeg om te voldoen aan de beweegrichtlijnen van 60 minuten matig tot intensieve fysieke activiteit per dag. Ook kan het bewegen op school beter. De infrastructuur en faciliteiten om te bewegen scoren wel voldoende.

 

Vervolg: kinderen met chronische ziekte of beperking

Ruim 71.000 kinderen bezoeken in Nederland het (voortgezet) speciaal onderwijs. In mei 2017 heeft de Report Card een vervolg gekregen met de ‘Report Card+’. Deze kijkt naar dezelfde indicatoren, maar voor kinderen met een chronische ziekte of een beperking (fysiek of mentaal). Nederland is het eerste land waar een dergelijke ‘plus-variant’ is ontwikkeld.

De NL Physical Activity Report Card+ is mede mogelijk gemaakt met subsidie van UU Sport & Society en met ondersteuning van Kenniscentrum Sport.

Hoe scoort Nederland ten opzichte van andere landen?

In 2016 werden de Nederlandse scores wereldwijd vergeleken met 38 deelnemende landen (wat 60% van de wereldbevolking was). De vergelijking gebeurde op 9 indicatoren en overall kwam Nederland er heel goed uit: samen met Denemarken en Slovenië had Nederland de hoogste score. Onderling verschilden die landen daarbij wel nog behoorlijk: in Nederland werd het hoge gemiddelde onder andere door de hoge score op actief transport (= fietsen!) behaald. Het enige andere land wat daarop ook zo hoog als Nederland scoorde, was Zimbabwe.

Verder scoorde Nederland nog hoog op ‘community and built environment’ (beweegvriendelijke omgeving). In Denemarken werd hoger gescoord op georganiseerde sport en investeringen door de overheid. In Slovenië werd het gemiddelde hoog door de scores op het algemene physical activity level en de schoolscore.

Er ontbreken nog behoorlijk wat scores, waardoor de gegevens niet allemaal even informatief zijn. Voor Nederland werd bijvoorbeeld ook geen score op investeringen door de overheid vermeld, omdat daar onvoldoende gegevens voor waren. Maar als dit onderzoek in de toekomst vaker plaatsvindt, dan wordt het vast steeds betrouwbaarder.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.