Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Hoe betrek je mensen met een handicap bij sportactiviteiten?

Artikel

Je organiseert sportactiviteiten en vindt het belangrijk dat zowel mensen met als zonder handicap daar aan mee kunnen doen. In de praktijk blijkt echter dat het lastig is om mensen met een handicap bij de activiteiten te betrekken. Soms hebben mensen met een handicap een andere motivatie om te sporten dan mensen zonder handicap. Of blijken de activiteiten onvoldoende toegankelijk. Het kan ook zijn dat een trainer niet of nauwelijks ervaring heeft met het begeleiden van mensen met een handicap. Ook is het vaak moeilijker om ze te bereiken met informatie.

Als zorgverlener, activiteitenbegeleider of sportaanbieder is het belangrijk dat je de drijfveren van mensen met een handicap kent om te sporten, op de hoogte bent van eisen aan sport- en spelmateriaal en de accommodatie en kennis en ervaring hebt opgedaan om mensen met een handicap goed te begeleiden. Hoe je dat doet? Hieronder vind je een aantal suggesties en adviezen om mensen met een handicap beter bij je sport- en beweegactiviteiten te betrekken.

Lokale aandacht

De (lokale) overheid zet zich op verschillende manieren in om gehandicaptensport te stimuleren. Activiteiten vinden vooral plaats in samenhang met het speciaal onderwijs, revalidatie- en zorginstellingen. Een flink aantal revalidatie-instellingen en ziekenhuizen kent specifieke Sportloketten waar cliënten terecht kunnen voor advies om ook na hun revalidatieperiode te blijven sporten en bewegen. Via deze instellingen en het speciaal onderwijs is het makkelijker om mensen met een handicap te bereiken en hen te stimuleren mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Vanuit sportverenigingen en sportaanbieders wordt steeds vaker met deze organisaties samengewerkt. Je kunt eens gaan praten met een school voor speciaal onderwijs of een zorg- of revalidatie-instelling bij jou in de buurt om te zien of jullie iets voor elkaar kunnen betekenen.

Drijfveren om te sporten

Veel mensen zien sporten als een manier om ontspannen bezig te zijn in hun vrije tijd. Ook veel sporters met een handicap kijken er zo tegen aan. Plezier is een hele goeie drijfveer. Gezondheid is ook een belangrijke motief om in actie te komen. Er zijn bijvoorbeeld speciale sportclubs voor mensen met gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld een volleybalclub voor mensen met hart- en vaatziekten. Fit worden of blijven is dan vaak het doel of bijvoorbeeld afvallen.

Mensen met een handicap bevinden zich geregeld in een sociaal isolement. Wie om deze reden gaat sporten, hecht vaak belang aan samen iets doen, aan gezelligheid, aan nieuwe mensen leren kennen. Leven met een handicap houdt een aantal onmogelijkheden in. Het leren kennen van eigen mogelijkheden kan een drijfveer zijn om te gaan sporten. Sport draagt dan bij aan zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Tot slot is jezelf bewijzen en jezelf meten met anderen ook voor mensen met een handicap een motief om aan sport te doen.

Begeleiden van sporters met een handicap

links Jos Frowein en rechts Ronald Overduin

Er bestaan verschillende brochures en publicaties met tips en praktijkvoorbeelden over het begeleiden van sporters met een handicap. Ook sportbonden hebben diverse producten en diensten ontwikkeld. In het artikel op www.allesoversport.nl vind je een overzicht van handige tools. Het begeleiden van sporters met een handicap vraagt om extra inzet en betrokkenheid van trainers, coaches, begeleiders en ander kader. Ook meer kennis en achtergronden en specifieke vaardigheden kunnen bijdragen aan een optimale begeleiding van mensen met een beperking. De Academie voor Sportkader (ASK) biedt opleidingen en bijscholingen aan voor het begeleiden van sporters met een handicap. In het artikel op www.allesoversport.nl lees je meer over de mogelijkheden.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.