Sluiten

Het ontstaan van de beroepsvereniging ‘Wij Buurtsportcoaches’

Artikel

Publicatiedatum 21 januari 2019

Op 5 juli 2018 werd de beroepsvereniging ‘Wij Buurtsportcoaches’ officieel opgericht voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Een initiatief voor en door buurtsportcoaches, met als doel de kwaliteit en zichtbaarheid van de beroepsgroep te bevorderen. In dit artikel schetsen we het ontstaan van deze beroepsvereniging én vragen we professionals zich ook aan te sluiten.

De geschiedenis van ‘Wij Buurtsportcoaches’ begon in het najaar van 2016. In het kader van de kwaliteitsimpuls en het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) onderzocht Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport de behoefte onder buurtsportcoaches en stakeholders aan beroepsvorming. 226 buurtsportcoaches vulden een vragenlijst in en enkele tientallen lokale, regionale en landelijke stakeholders werden geïnterviewd. De uitkomsten, gepubliceerd in januari 2017 waren interessant: er bleek behoefte te zijn bij buurtsportcoaches om zich te verenigen, hoewel er vooral ook veel vragen leefden.

Maart 2017: veel energie, veel vragen

Met die behoefte om zich te verenigen én de vele vragen als basis organiseerde Kenniscentrum Sport in maart 2017 een bijeenkomst voor buurtsportcoaches om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Kenniscentrum Sport begeleidde het proces in deze en volgende bijeenkomsten. De inhoud en de voortgang werden vastgelegd door de beroepsgroep zelf.

Logo Wij Buurtsportcoaches
(Foto: Logo Wij Buurtsportcoaches)

Al bij de eerste bijeenkomst in maart bleek de groep – zo’n twintig buurtsportcoaches uit het hele land – vol energie te zitten en veel betrokkenheid op het thema beroepsvorming en professionalisering te voelen. Maar er waren nog weinig ideeën en veel vragen. Wat doet een beroepsvereniging? Wat is het verschil tussen een beroepsvereniging en een brancheorganisatie? Wat heb je als buurtsportcoach aan een beroepsvereniging? Wat zijn alternatieven voor een beroepsvereniging? Binnen de groep leefden verschillende ideeën en meningen. Wel of geen uniformiteit als het gaat om bijvoorbeeld de naam buurtsportcoach? En hoe zit het met de CAO waarin buurtsportcoaches werken? Uitwisseling faciliteren via digitale communicatiekanalen of juist face-to-face? Landelijk of juist regionaal of zelfs lokaal verenigen? Een eigen beroepsvereniging voor buurtsportcoaches of liever aansluiting zoeken bij een bestaande vereniging of een bestaand platform?

Er waren echter twee zaken die voor de hele groep als een paal boven water stonden:

  1. Buurtsportcoaches moeten zichtbaarder zijn en meer erkenning krijgen voor het werk dat ze doen: de beroepsgroep moet ‘smoel’ krijgen!
  2. Buurtsportcoaches willen leren van en met elkaar, zowel online als via bijeenkomsten waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Juni 2017: leren van andere beroeps- en brancheverenigingen

Bij de tweede bijeenkomst in juni 2017 gingen Cees Klaassen (directeur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)) en Ronald van Tol (oprichter van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en destijds als manager werkzaam bij de Gelderse Sport Federatie) in gesprek met de buurtsportcoaches. Kenniscentrum Sport voerde daarnaast gesprekken met brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijlprofessionals, Werkgevers in de Sport (WOS) en experts op het gebied van beroepsvorming en verenigen. In september 2017 trok de aanjaaggroep van buurtsportcoaches na enkele bijeenkomsten en gesprekken met experts de volgende conclusie:

“We zijn overtuigd van de meerwaarde van ‘verenigen’ met name vanwege de erkenning die we zoeken voor het beroep en de behoefte aan uitwisseling en kennis delen. Er wordt weliswaar veel georganiseerd voor buurtsportcoaches, maar dat sluit lang niet altijd aan bij de behoefte. Wij willen als buurtsportcoaches zelf meer in de lead zijn en een serieuze gesprekspartner worden voor landelijke organisaties en professionals in andere sectoren.”

2018: start van de beroepsvereniging 'Wij Buurtsportcoaches'

Begin 2018 werden vanuit de aanjaaggroep van buurtsportcoaches drie werkgroepen opgericht:

  1. communicatie
  2. bijeenkomsten (bovenlokaal) voor en door buurtsportcoaches
  3. organisatievorm / verdienmodel

De start bleek lastig. Bij de bijeenkomsten waren de betrokken buurtsportcoaches enthousiast en vol plannen, maar terug in hun eigen werksetting bleek het lastig om tijd vrij te maken en echt stappen te zetten. Tijdens een bijeenkomst in mei 2018 spraken de buurtsportcoaches elkaar hier onderling op aan. Vanuit de wens om toch echt door te pakken en iets te betekenen voor collega’s en het vak ‘buurtsportcoach’, namen ze enkele besluiten:

  1. Drie buurtsportcoaches gaan het bestuur vormen van de beroepsvereniging ‘Wij Buurtsportcoaches’.
  2. De aanjaaggroep blijft bestaan en er werd een brainstormsessie met experts gepland in juli 2018.
  3. De betrokken buurtsportcoaches gaan met hun werkgevers in gesprek over het investeren van tijd in de beroepsvereniging.
in een kantine wordt samen met kinderen een gezonde lunch bereid
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Ook na de formele oprichting van de beroepsvereniging was Kenniscentrum Sport nog betrokken bij de procesbegeleiding. Echter, het initiatief en de uitvoering lag (en ligt) inmiddels geheel bij het nieuwe bestuur en enkele zeer betrokken buurtsportcoaches uit de aanjaaggroep.

De toekomst: de beroepsvereniging in ontwikkeling

‘Wij Buurtsportcoaches’ is volop in ontwikkeling. Alle support en denkkracht van collega’s is welkom. Ben je sport- en beweegprofessional, val je onder de Brede Regeling Combinatiefuncties en heb je een goed idee over beroepsvorming of wil je meehelpen? Bijvoorbeeld door het maken van mooi beeldmateriaal tijdens bijeenkomsten, het delen van ervaringen of tips via social media-kanalen of inzet van expertise op het gebied van communicatie / website ontwikkeling? Neem dan contact op via info@wijbuurtsportcoaches.nl.

Meer lezen:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.