Sluiten

Het actieplan van de WHO voor een actievere wereldbevolking

Artikel

Publicatiedatum 5 februari 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd die moeten leiden tot een aantoonbaar betere wereld in 2030. Sport en bewegen spelen daarin een belangrijke rol. In 2018 is daartoe het Global action plan on physical activity (GAPPA) 2018-2030 gepresenteerd. De missie van de WHO: een gezondere wereld, dankzij actievere mensen.

In 2010 presenteerde de WHO al de “Global recommendations on physical activity for health”. Dit zijn richtlijnen over de duur, frequentie, intensiteit, type en totale hoeveelheid beweging die personen minimaal zouden moeten halen voor een goede gezondheid. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor kinderen tot 17 jaar, volwassenen tot 65 jaar en voor 65-plussers.

Voorblad van het Global Action Plan on physical activity
(Bron: WHO)

En nu is er dus het globale actieplan, dat landen en organisaties een raamwerk geeft voor het bevorderen van lichaamsbeweging in allerlei sectoren. Van dit plan is ook een samenvatting gemaakt.

Het actieplan is tot stand gekomen nadat wereldwijd tal van landelijke overheden en stakeholders zijn geconsulteerd. Nederlandse organisaties als Kenniscentrum Sport en het RIVM hebben hieraan ook bijgedragen.

Wat staat er in het Global Action plan on Physical Activity?

De WHO streeft ernaar dat in 2025 de inactiviteit op wereldniveau is gedaald met 10 procent en in 2030 zelfs met 15 procent.

Het plan onderscheidt vier strategische domeinen met daarbij diverse acties:

Illustratie van 2 domeinen uit het Global Action plan on Physical Activity ter ondersteuning van de tekst
(Bron: WHO)

1. Create active societies

 • Zorg voor communicatie via campagnes, events en (sociale) media om het belang van bewegen te promoten;
 • Gebruik sportieve, kunst- en gezondheidsevents om het belang van bewegen onder de aandacht te brengen en om sedentair gedrag tegen te gaan;
 • Train professionals binnen en buiten de gezondheidssector (vervoer, ruimtelijke ordening, onderwijs, toerisme en recreatie) om kennis en vaardigheden over bewegen bij te brengen, zodat zij een rol kunnen spelen in een inclusieve samenleving;
 • Zorg voor verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor mensen van alle leeftijden, met of zonder handicap.

2. Create active environments

 • Verbind ruimtelijke ordening en vervoer zodat buurten te voet, per fiets of rolstoel goed bereikt kunnen worden;
 • Zorg voor toegang tot mooie, open groene ruimtes en sportaccommodaties voor iedereen;
 • Versterk beleid en ontwerprichtlijnen voor allerlei (sport)voorzieningen.
Illustratie van 2 domeinen uit het Global Action plan on Physical Activity ter ondersteuning van de tekst
(Bron: WHO)

3. Create active people

 • Versterk bewegingsonderwijs en zorg voor positieve ervaringen en mogelijkheden voor kennismaking met sport en spel voor jongens en meisjes;
 • Zorg voor goed getrainde professionals in eerste en tweede lijn;
 • Zorg voor betere kansen en programma’s om te sporten en bewegen in parken, werkplekken en recreatievoorzieningen;
 • Zorg voor programma’s op maat voor ouderen;
 • Zorg voor ontwikkeling en implementatie van programma’s voor groepen die het minst bewegen.

4. Create active systems

 • Zorg op landelijk en regionaal, lokaal niveau voor goed leiderschap en coördinatie;
 • Zorg voor goede monitoring;
 • Zorg voor goed onderzoek en stimuleer de toepassing van digitale technologie;
 • Zorg voor structurele financiering.

Implementatie van het actieplan

Om de overheden te ondersteunen heeft de WHO de tool ACTIVE ontwikkeld, een eerste tool voor het plannen, implementeren en evalueren van het actieplan.

Wat is het bijzondere aan de GAPPA?

Naast allerlei gezondheidsvoordelen draagt lichaamsbeweging ook bij aan andere doelen, zoals minder milieubelasting, schonere lucht en minder files. Deze resultaten zijn ook van belang voor het bereiken van de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030. Het Global action plan geeft ook aan welke 13 SDG’s door sport en bewegen worden bevorderd.

Europa – aanbevelingen

Naast het actieplan verscheen in 2016 bij de WHO het visiedocument Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025.

Het doet de volgende aanbevelingen aan de Europese overheden:

 • stimuleren van lichaamsbeweging en verminderen van sedentair gedrag;
 • stimuleren van een veilige en beweegvriendelijke omgeving;
 • bevorderen van gelijke kansen om te bewegen en sporten voor iedereen;
 • wegnemen van barrières om te bewegen.

In 2018 is een voortgangsrapport verschenen over de implementatie deze Europese strategienota. Het rapport signaleert dat er in de drie jaar Europees gezien wel vooruitgang is geboekt als het gaat om nationale beleidsacties op intersectoraal niveau en in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Maar er is geen vooruitgang geboekt als het gaat om de beweegcijfers van kinderen, adolescenten en achterstandsgroepen.

Cijfers per land

Wil je weten hoe het in de diverse Europese landen staat met zaken als beweegcijfers, beleidsdocumenten en intersectorale netwerken? Per land is door de verschillende EU HEPA Focal Points een factsheet ontwikkeld. Gebundeld zijn ze te vinden in: Physical activity factsheets for the 28 European Union member states of the WhO European region: overview (2018).

Ook zijn per land aparte factsheets gemaakt. Die van Nederland vind je hier: Netherlands physical activity factsheet 2018.

Lees ook:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.