Sluiten

Gezondheid: van het Rijk naar de wijk

Artikel

Publicatiedatum 17 januari 2016

Elke vier jaar brengen gemeenten een lokale nota uit over het beleid op het gebied van volksgezondheid. Wat er gebeurt, moet stroken met het landelijke beleid. De gemeentelijke nota verschijnt binnen twee jaar na de landelijke. De plaatselijke plannen zijn toegesneden op de lokale behoeften en mogelijkheden.

Het Rijk stimuleert gemeenten in het lokale plan aan te geven hoe zij werken aan gezondheid en hoe ze dat verbinden met domeinen als zorg en wonen. De Gemeentelijke, Gemeenschappelijke of Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) ondersteunt bij het formuleren van het lokale beleid met advies, signalering en monitoring. De GGD maakt daarbij onder meer gebruik van informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

vrouwen houden een bal boven hun hoofd en geven de bal aan de vrouw achter hun
(foto: Kenniscentrum Sport)

Gemeenten richten zich bij hun integrale aanpak, met een combinatie van disciplines, op wijken en buurten. Ondersteuning komt van projecten als het Nationaal Programma Preventieprogramma Alles is Gezondheid, Jongeren Op Gezond Gewicht en Sport en Bewegen in de Buurt.

Het is de bedoeling dat de verschillen in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders worden verkleind. Een brede en duurzame aanpak in de wijk moet daarvoor zorgen. De bewoners krijgen zelf een grote rol. Via het Stimuleringsprogramma Gezond in… komen 164 gemeenten in Nederland in aanmerking voor financiële ondersteuning om een eigen aanpak van achterstanden te ontwikkelen.

Proeftuinen

In zogenoemde proeftuinen of andere projecten ontmoeten zorg en lokaal beleid elkaar. Denk aan afspraken van zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten over preventieve activiteiten op wijk- en buurtniveau. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en de GGD hebben hierbij een stimulerende rol.

Ouderen

Ouderen in een zaal die een oefening doen
(foto: Kenniscentrum Sport)

De gemeenten hebben door de Wet preventieve gezondheid, de hervorming van de langdurige zorg en de vernieuwing van de Wet maatschappelijke ondersteuning een belangrijke rol gekregen bij de zorg voor ouderen. Het ministerie vraagt om aandacht voor hen in de lokale gezondheidsnota’s. Dat moet eraan bijdragen dat senioren vitaal blijven en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.