Sluiten

Gemeentepolis biedt kansen voor preventieve interventies fitness

Artikel

Publicatiedatum 22 juni 2017

Om succesvol te bouwen aan preventie van ziekte en het stimuleren van een gezonde leefstijl is samenwerking tussen zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders noodzakelijk. Belangen verschillen, maar vallen ook steeds meer samen. In de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten blijkt de gemeentepolis een katalysator. Lees hier welke positieve mogelijkheden tot samenwerking het ministerie van VWS signaleert en stimuleert. Kenniscentrum Sport destilleert de kansen en mogelijkheden voor Fitnessondernemers.

Staatssecretaris Van Rijn positief over samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Op 28 maart 2017 informeerde Staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van preventieve interventies voor risicogroepen. Van Rijn is positief over deze samenwerking. Daarbinnen blijkt het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen een goede vorm van vruchtbare samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten.

Preventieve interventies bevatten vaak zowel elementen die verzekerde zorg zijn (bij een medisch vastgesteld hoog risico op een ziekte of als het risico zich al heeft gemanifesteerd), als elementen die dat niet zijn, zoals begeleiden bij bewegen, en tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren. Een gedeelde doelstelling en gezamenlijke inzet vormen bouwstenen voor een succesvolle aanpak. Er vindt al steeds meer bundeling van ontwikkel- en opschaalkracht plaats. Met de subsidieregeling voor preventiecoalities (van zorgverzekeraars en gemeenten) ondersteunt VWS dit proces.

Onderzoek van bureau BS&F in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de gemeentepolis nog beter benut kan beeld zorg sport puzzelworden voor preventieve interventies en draagt daar bouwstenen voor aan.

Welke preventieve interventies?

Onderzoeksbureau BS&F noemt in haar rapport ‘Preventie en de gemeentepolis’ dd februari 2017 op pagina’s 19-23 enkele good practices die via de gemeentepolis worden gestimuleerd:

  • Lekker in je lijf (Zorg en Zekerheid | GGD | diverse gemeenten regio Leiden) voor mensen met overgewicht en aangeboden door fysiotherapeuten.
  • Valpreventie (VGZ | gemeente Nijmegen) voor kwetsbare ouderen.
  • Gezondheidscheck + vervolgaanbod (Menzis | gemeenten Berkelland en Arnhem), waarbij als uitkomst van deze check een beweegprogramma kan worden aangeboden. In de gemeente Arnhem is voor 2 groepen van ca. 30 personen met overgewicht en/of chronische aandoening het programma X-fittt 2.0 (een variant van de beweegkuur) op poten gezet.
  • Fitkids (De Friesland Zorgverzekeraar | Friese gemeenten) voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking, langdurige aandoening of motorische achterstand. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.

Maar je zou ook kunnen denken aan de volgende gecombineerde leefstijlinterventies, en je daarmee richten op de doelgroep, mensen met een minimum inkomen met een gezondheidsrisico:

  • Fitness voor overgewicht en (pre) diabetes is een erkende interventie en staat ook op de Menukaart Sportimpuls. De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op mensen met overgewicht en (pre)diabetes type 2. Het betreft mensen met bewegingsarmoede en/of een verminderde belastbaarheid en een verhoogd risicoprofiel voor het Metabool Syndroom (diabetes mellitus type 2) zonder dat er al sprake is voor een manifeste chronische ziekte.
  • Het leefstijlprogramma X-fittt is een erkende gecombineerde leefstijl interventie die 3 factoren van obesitas/overgewicht aanpakt.: inadequaat beweeggedrag, een verkeerd eetpatroon en een onverantwoorde lifestyle. Deelnemers van X-fittt worden 12 weken lang begeleid naar een gezondere leefstijl. Dit wordt gedaan door middel van sporten, gezonde voeding en educatie/voorlichting.

 

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.