Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Gebruiker staat centraal bij bewegen in de buurt

Artikel

De omgeving speelt een belangrijke rol als je mensen in actie wilt krijgen. Het wordt moeilijk zonder een zogenoemde beweegvriendelijke omgeving. Die moet bijdragen aan de gezondheid van iedereen in de buurt. Hoe krijg je de omgeving zoals je wilt? Daarvoor is het Beweeg Vriendelijk Omgeving Model ontwikkeld. Dat klinkt heel abstract, maar het valt erg mee. Altijd staat de gebruiker centraal.

Beweeg Vriendelijk Omgeving ModelEen gezonde omgeving is voor de buurt van het grootste belang. De omstandigheden dragen volgens onderzoek hieraan bij:

  • de leefbaarheid
  • de sociale samenhang
  • prestaties op school en werk
  • de identiteit van de buurt
  • citymarketing
  • participatie van de bewoners

De argumenten om een beweegvriendelijke omgeving tot stand te brengen vind je in het artikel ‘Iedereen heeft baat bij bewegen in de buurt‘ . En hoe je stapsgewijs te werk kunt gaan, lees je in het 10 stappenplan.

Hardware, software, orgware

De beweegvriendelijke omgeving moet voldoen aan drie voorwaarden. Daarbij worden de termen hardware, software en orgware gebruikt. Die moeten idealiter aanwezig zijn. Zijn de hardware en de software met hulp van orgware op elkaar afgestemd, dan ontstaat een beweegvriendelijke omgeving.

Hardware

Er moeten voor iedereen toegankelijke voorzieningen zijn, die stimuleren en uitdagen tot bewegen. Denk aan een park of een basketbalveldje. Maar denk ook gewoon aan de stoep en de straat. Die maken bewegen mogelijk. Voorbeeld: als de stoep geen hobbels en scheve tegels bevat, zullen ouderen makkelijker gaan lopen. De voorzieningen moeten schoon, heel, veilig en toegankelijk zijn. Voorbeeld: een speelplek is van alle kanten te overzien en speeltoestellen zijn niet kapot. De voorzieningen moeten voldoen aan de wensen en behoeften van de buurtbewoners. Overheid, bedrijven en bewoners werken samen. Voorbeeld: in een buurt waar veel ouderen wonen is het nodig om meerdere bankjes te plaatsen, zodat ouderen tijdens een wandeling kunnen rusten. En stellen de direct omwonenden die bankjes op prijs? Altijd moet de gebruiker centraal staan.

Een origineel idee: Kwiek Beweegroute stimuleert mensen buiten te bewegen zelfstandig of onder begeleiding.

Software

Het aanbod aan activiteiten. Denk aan spelmiddagen of fietstochten, maar ook aan een buurtborrel. Als mensen elkaar ontmoeten, voelen ze zich veiliger en nauwer betrokken bij hun directe omgeving. Voorlichting en het organiseren van activiteiten zetten aan tot sport en spel. Voorbeeld: organiseer fittesten voor ouderen en biedt naar aanleiding daarvan beweegactiviteiten in het park aan en laat dat aan iedereen weten.

Een geslaagd idee: het Rondje Enschede.

Orgware

Het lastigste begrip van de drie. Het proces áchter het zichtbare aanbod. Hoe krijg je belanghebbenden zoals de buurtbewoners, (sport)vereniging, zorgverlener en buurtsportcoach zover dat ze activiteiten verzorgen in de buurt? Denk aan samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen groenbeheer en welzijn. Wat is een goede plek voor een moestuin als ontmoetingsplek in de buurt? En wie kan bewonersavonden te organiseren en deelnemers werven? Dat is niet alles. De gemeente heeft de regie, maar bijvoorbeeld woningcorporaties en projectontwikkelaars werken vaak ook mee. En kan een locatie voor outdoor fitness ook worden gebruikt als plek voor bootcamps?

Als het allemaal in elkaar grijpt, kan dat een spectaculair effect opleveren. Bekijk hoe kinderen in Thailand succes boekten met voetbal in een zéér waterrijke omgeving. Echte gebeurtenissen zijn nagespeeld in deze video.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.