Sluiten

Fitness als de nieuwe verbinder - verwachte trends voor 2016

Interview

Publicatiedatum 15 januari 2016

Geen branche zo trendgevoelig als die van het fitness, inmiddels uitgegroeid tot de populairste sport van Nederland. Wat vorig jaar helemaal in was kan inmiddels helemaal uit zijn. Wat is de trend in de fitnessbranche en wat zijn de verwachtingen voor 2016? Ronald Wouters – directeur van brancheorganisatie NL Actief – spreekt zich uit.

Hoe groot is de fitnessbranche eigenlijk?

Met ruim 1800 centra en ruim 3,2 miljoen actieve leden is de fitnessbranche uitgegroeid tot één van de grootste maatschappelijke netwerken in de Nederlandse samenleving. Als sport is fitness opgeklommen tot de grootste van ons land. (redactie: update cijfers in 2018)

Hoe ziet een moderne fitnessonderneming eruit?

“Als een organisatie die dicht staat bij haar klanten, heel actief is in de omgeving en met tal van raakvlakken – veelal onder één dak – voor andere sociaal-maatschappelijke functies. Denk aan kinderopvang, zorg en arbo, (gezondheids)voorlichting, dienstverlening aan ouderen en diverse zakelijke diensten. Tegelijkertijd zijn het laagdrempelige en makkelijk toegankelijke locaties waar mensen elkaar ontmoeten. Kortom: een branche die in beweging is en met ruimte voor nieuwe innovatieve initiatieven.”

De wereld van nieuw, nieuwer, nieuwst…

“Tot nu toe was het profiel van een fitnesscentrum zo’n beetje overal gelijk: het multifunctionele fitnesscentrum met voor iedereen wat wils. Maar er zijn nu fitnesscentra in alle vormen en maten zoals alleen voor vrouwen, senioren of met goedkopere programma’s. In sneltreinvaart wordt het algemene abonnement vervangen door aanbiedingen waarin de toegevoegde waarde van alle onderdelen precies afgestemd moet worden op de klant. Nog steeds zal een algemeen abonnement de komende jaren de boventoon voeren, maar dan gericht op een klant die weet wat hij of zij wil en juist gebruik wil maken van alle faciliteiten. Naast groei, is diversificatie, specialisatie, kwaliteit en inspelen op klantenbehoefte van belang de komende jaren.”

Geef eens een voorbeeld?

“Er komt steeds meer segmentatie in de fitnessbranche, zodat consumenten ook meer kunnen kiezen. Dat geldt voor het aanbod, maar ook de hoogte van het lidmaatschapsbedrag. Ondernemers kijken naar de doelgroep(en), de concurrentie in de regio en het type wijk waarin ze zijn gevestigd. Op basis daarvan bepalen ze hun type fitnesscentrum. De markt bepaalt dus in toenemende mate de segmentatie en het aanbod in de fitnessbranche.”

Een tientje in de maand lijkt inmiddels de norm…

“Wat heel belangrijk is en blijft of consumenten een reëel verwachtingspatroon hebben. Voor 9 of 15 euro per maand aan lidmaatschapskosten mag je niet hetzelfde verwachten als voor 40 of 60 euro. Dat verschil zit in infrastructuur, faciliteiten, kennis en opleidingsniveau van de instructeurs en het aanbod. Wij merken dat mensen afhaken omdat ze teleurgesteld zijn. Omdat hun verwachtingspatroon niet reëel was. We zien ook dat mensen die eerst 40 euro per maand betaalden en overstapten naar een budgetcentrum weer terugkeren naar de centra waar ze vandaan kwamen. Omdat de faciliteiten toch niet te vergelijken zijn.”

Hoe ga je als ondernemer om met een branche die zo extreem snel verandert?

“Dat vraagt om een proactief en innovatief ondernemersbeleid. Fitnesscentra hebben zich door de veranderende markt een nieuwe rol toe te eigenen. Het fitnesscentrum stond tot op heden voornamelijk bekend om zijn faciliteiten, infrastructuur en lessenaanbod. Mede door de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en de marktontwikkelingen binnen de fitnessbranche zal de branche verder veranderen.”

Wat doen die ontwikkelingen met de sport?

“Fitness zal steeds meer een consumentenproduct worden dat door nog meer mensen kortere of langere tijd wordt gebruikt. Het goedkope segment verlaagt de instapdrempel en maakt fitness financieel bereikbaar voor een grotere groep mensen. Door allerlei nieuwe bedrijfsmodellen zullen meer mensen kennismaken met fitness. De variatie in het aanbod wordt groter. Aan de onderkant ontstaan goedkope concepten en aan de bovenkant luxe en zorgconcepten. Er ontstaan ook fitnessbedrijven die voldoende verdienen op hun horeca of entertainment om het gebruik van apparatuur vrijwel kosteloos aan te bieden. Of bedrijven die een kosteloos basisabonnement bieden waarbij voor extra’s betaald moet worden. Trainers die werken zonder eigen zaal en apparaten kunnen ook tegen lage tarieven werken. De ultieme vorm van individualisering en flexibiliteit is dat je niet alleen in je eigen tijd, maar ook op de door jouw gekozen plaats kunt bewegen. Door deze differentiatie ontstaat er ook variatie in de kwaliteitseisen waar consumenten op kunnen rekenen.”

Samenwerken is het geheim?

“Ja. Er ontstaan nieuwe aanbieders en samenwerkingsvormen. Fitness zal meer integreren met sportverenigingen en scholen, die dan beiden kunnen besparen op voorzieningen en personeel. Door de samenwerking met het onderwijs zullen ook scholieren kennismaken met fitness en zullen fitnesscentra ook voor deze leeftijdsgroep programma’s aanbieden. Fitness kan ook door ouders en kinderen samen worden gedaan. Fitnesscentra kunnen een zelfde rol vervullen als de verzelfstandigde gemeentelijke sportcentra en er zullen fusies en overnames ontstaan tussen beide. In het luxe-segment wordt fitness onderdeel van de behoefte aan beleving. Net als in de horeca en in de media willen consumenten vaker verrast worden en vaker variëren in aanbieder. Fitness wordt zo ook een vorm van entertainment.”

En als een nieuwe aanbieder in de wereld van zorg en welzijn…

“Klopt. Gemeenten werken steeds vaker met zogenaamde welzijns-intermediairs. Zorgverzekeraars sluiten contracten met fitnesscentra. Diverse gezondheidsaspecten worden al verbonden met de fitnessbranche, zoals gewichtscontrole, fysieke klachten, gezondheidspromotie en werken aan de lichaamsvorm. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid en erkende resultaten maakt het mogelijk om contracten af te sluiten met verzekeraars.”

Een interessante markt.

“Zeker. Niet alleen de zorginstellingen en verzekeraars zullen een relatie tussen fitness en gezondheid leggen. Ook de consument zal dat doen. Het groeiende bewustzijn voor gezondheid is een belangrijke ontwikkeling voor de sector. Naast sport en bewegen speelt ook voeding en leefstijl een belangrijke rol in de gezondheid. Consumenten gaan bewuster om met voeding en er is meer aandacht voor gezonde voeding. De combinatie van beweging en voeding is van belang voor een gezonde levensstijl. Fitnesscentra kunnen dé plaats zijn waar bewegingsactiviteiten en begeleiding rond voeding worden aangeboden.”

Fitness gaat verder dan alleen het trekken aan apparaten…

“Veel verder. Fitness kan naast beleving en gezondheid ook een rol spelen in maatschappelijke verbondenheid. Maatschappelijke participatie wordt verbeterd door de deelname aan activiteiten buiten het eigen huis en de eigen sociale kring. Een fitnesscentrum is bij uitstek een geschikte aanbieder van dergelijke activiteiten. Een belangrijke partij daarin is de gemeente. Die kan een rol spelen in het afstemmen van het aanbod aan activiteiten en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in bepaalde aandachtswijken of bij kwetsbare doelgroepen. Logischerwijs zullen er meer lokale samenwerkingen worden gevormd waarin fitnessondernemingen een belangrijke rol spelen.”

Wat is het effect van de verbreding van het aanbod van fitness?

“Mensen zullen gedurende hun levensloop regelmatig en ook steeds weer op een andere manier gebruik maken van fitness. Bij steeds andere aanbieders en in wisselende vormen. Omdat er steeds nieuwe trends ontstaan. Denk aan bewegen voor peuters en ouders, flextraining voor middelbare scholieren, fitness voor studentenverenigingen, gezinsfitness of fitness als vast onderdeel in verzorgingstehuizen of de thuiszorg. En natuurlijk zijn er specifieke fitnessprogramma’s voor politieagenten, verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs, maar ook de competitie-fitnesser.”

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking doet trouwens aan fitness?

“In de leeftijdsgroep van 18-54 jaar doet 37% aan fitness. Dit aandeel neemt alleen maar toe. Ook in de groei in de leeftijdscategorieën daarvoor en daarna. De fitnessbranche heeft met diverse ontwikkelingen de laatste jaren een belangrijke positie in het sociaalmaatschappelijke verkeer veroverd.”

Waar gaat het heen met deze cijfers?

“Onze verwachting namens NL Actief is dat de markt blijft groeien en dat we onze pijlen kunnen richten op het behalen van 3 miljoen fitnessdeelnemers. Nu zijn dat er nog 2,5 miljoen. De behoefte is er zonder meer en zal ook alleen maar toenemen. Niet in het minst omdat ook allerlei grote partijen hun schouders zullen zetten onder het deelnemen aan fitness in het algemeen. Maar ook omdat vanuit de politiek erkend wordt dat onze sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de toenemende ziektekosten in Nederland.”

Fitness 2.0

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.