Sluiten

Factsheet Open club: tips voor sportclubs om kwetsbare groepen op te nemen

Factsheet

Publicatiedatum 23 juni 2016

Veel sportclubs willen meer zijn dan enkel een vereniging voor bestaande leden. Zij willen een ‘open club’ zijn, die open staat voor kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Deze doelgroep heeft fysiek, psychisch en sociaal veel te winnen door sporten, maar ervaart drempels om bij een sportclub aan te kloppen. In Factsheet Open club geven projectleiders van achttien sportprojecten tips hoe sportclubs deze doelgroep kunnen bereiken en opnemen.

Sport heeft een grote positieve invloed op psychische klachten en sociaal functioneren van kwestbare mensen. Open clubs kunnen een actieve rol spelen om deze mensen te helpen: van beschikbaar stellen van velden tot het aanbieden van activiteiten. Om die rol met succes te vervullen is een heldere visie nodig die door de hele vereniging heen gedragen wordt. De vraag die beantwoord moet worden is: wat wil de vereniging betekenen voor kwetsbare mensen en waarom?

Welke rol kan een sportclub spelen?

Sportclubs kunnen op drie manieren kwetsbare mensen helpen met sporten:

 1. Sportfaciliteiten beschikbaar stellen aan zorgaanbieders
 2. Actief open staan voor kwetsbare mensen
 3. (Mede-)initiatiefnemer en samenwerkingspartner zijn bij sportprojecten

Kennisdossier Sport & GGZ / Maatschappelijke Opvang

Vanuit programma Sport en Bewegen in de Buurt hebben NOC*NSF en Sportservice Noord-Holland ingezet op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over (sport)participatie van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Doel is dat die kennis eraan bijdraagt dat kwetsbare mensen in Nederland meer gaan profiteren van duurzaam en kwalitatief sterk sportaanbod. Het kennisdossier bevat 4 factsheets die interessant en inspirerend zijn voor gemeenten, buurtsportcoaches, maatschappelijke/zorg- en sportorganisaties en Sportimpuls adviseurs.

Tips uit de praktijk

Het onderzoek en de interviews leverde onderstaande praktijktips op die de weg voor sportclubs beter begaanbaar maken. In Factsheet Open club zijn ze concreet uitgewerkt:

 • Breid actief je netwerk als sportclub uit en investeer in samenwerking met relevante partijen
 • Treed in contact met de lokale politiek
 • Besteed aandacht aan de beeldvorming
 • Bied een sociaal en veilig (sport)klimaat in je club
 • Sluit aan op de vraag van de doelgroep

Stappenplan Open Club

Sportverenigingen die zich werkelijk willen openstellen voor kwetsbare mensen, kunnen het volgende stappenplan volgen. Zie voor de details Factsheet Open club.

 1. Bepaal waar je club voor staat.
 2. Overleg met lokale partijen (en gemeente) om te achterhalen wie veel met sport kan winnen en hoe die mensen te bereiken.
 3. Bepaal de behoefte en daarmee het aanbod, in samenspraak met deze mensen.
 4. Kijk of het bestaande aanbod voldoende open is, of aangepast moet worden. Besluit op basis daarvan of nieuw aanbod wenselijk of mogelijk is.
 5. Werk actief aan groot draagvlak onder je vrijwilligers, onder leden en onder de doelgroep en hun intermediairs (zoals de begeleiders vanuit GGZ en Maatschappelijke Opvang).
 6. Evalueer en groei mee met veranderende behoeften.
 7. Ga het gewoon doen!

Lees de volledige Factsheet Open club voor:

 • Gedetailleerde uitwerking van de praktijktips en het stappenplan
 • Antwoord op de vraag: Hoe word je een Open club?
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Wegwijs in instanties die zorg en begeleiding aan de doelgroep bieden
 • Aanvullende literatuur

Lees Factsheet Open club.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.