Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Europees ‘vrouw en sport’-project van start

Artikel

Mooi nieuws op Internationale Vrouwendag: in 2016 gaat een Europees sportpromotieproject gericht op vrouwen van start. Speerpunt is het initiëren van de Europese dag voor vrouw en sport, jaarlijks op 7 mei. Kenniscentrum Sport is hierbij vanuit Nederland betrokken en zal hier binnenkort partijen voor benaderen.

Het initiatief voor het European Women’s Sport Promotion project is genomen door de Franse stichting Alice Milliat, die een aantal jaar op deze datum een vrouwensportdag in Parijs heeft georganiseerd. In de sport hebben vrouwen en meisjes op veel terreinen nog met achterstanden te maken. Afgelopen vrijdag 4 maart was in Parijs de aftrap van het European women’s sport promotion project, gefinancierd door Erasmus+ programma van de Europese Unie. Op dit moment zijn vijf landen hierbij betrokken: Frankrijk, Denemarken, Portugal, Italië en Nederland. Het is de bedoeling dat dit snel uitbreidt naar andere Europese landen.

Europese Commissie stimuleert

Sport en bewegen is een recht van ieder kind en mens, zo staat het in de universele verklaring van de rechten van de mens. Sport is goed voor sociaal, motorische en cognitieve ontwikkeling, en voor mentale en fysieke gezondheid. Toch zijn er nog genoeg groepen van meisjes en vrouwen, die vanwege sociaal-economische, culturele e.a. redenen niet aan sport kunnen of mogen deelnemen.

De Europese Commissie heeft daarom een rapport opgesteld ‘Gender Equality in Sport- Proposal for Strategic actions 2014-2020’. Daarmee stimuleert ze Europese overheden en nationale organisaties om maatregelen te nemen die de achterstanden in sport voor vrouwen wegwerken. Het gaat hierbij niet alleen om het bevorderen van participatie in de sport zelf, maar ook in sportbesturen en als technisch kader.

Ook de zichtbaarheid van vrouw en sport in de media is een aandachtspunt in het rapport. Daarnaast stelt zij via subsidieprogramma’s gelden beschikbaar voor ‘gender en sport’. Daar maakt Stichting Alice Milliat nu gebruik van.

Een sportdag voor vrouwen …. en meer

Het project European women’s sport promotion heeft als belangrijk doel om 7 mei als dé Europese dag voor vrouw en sport te initiëren, (voorzichtig) te beginnen in 2016. Daarnaast wordt een Europees platform en netwerk opgezet, om alle kennis, goede voorbeelden rond vrouw en sport te delen, en crowdfunding voor projecten te genereren. Ook een rondreizende foto-expositie, mediapartnerships en publicaties behoren tot het projectplan.

Alice Milliat, een bijzondere sportvrouw

De hoofduitvoerder van het project is de Stichting Alice Milliat uit Frankrijk. Kenniscentrum Sport is samen met ISCA Denemarken, UISP Italië en FSCP Portugal partner in dit project.

De stichting is vernoemd naar Alice Milliat, die in de jaren ‘20 van de vorige eeuw sport (tennis, voetbal, roeien) op hoog niveau bedreef. Zij bleek ook nog eens een geweldige leider en bestuurder met visie. Omdat vrouwen in die tijd nog niet aan de Olympische Spelen mee mochten doen, organiseerde zij de eerste wereldkampioenschappen voor vrouwen. Dankzij haar inspanningen mochten in 1928 vrouwen voor het eerst officieel meedoen aan de Olympische Spelen, die toen in Amsterdam werden gehouden.

Nederlandse betrokkenheid

Kenniscentrum Sport wil het belang van sport voor meisjes en vrouwen ook uitdragen, en zal in 2016 een begin maken met een Nederlandse invulling van deze Europese dag voor vrouw en sport. In maart zal Kenniscentrum Sport met een aantal organisaties een plan de campagne ontwikkelen. In april gaat een Europese website online als campagnemiddel voor de ‘Europese vrouw en sport’ dag.

Voor meer informatie:
Anita Vlasveld, adviseur Kenniscentrum Sport.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.