Sluiten

Effect van ijsbaden op de ervaren spierpijn en herstel

Artikel

Geplaatst op 27 februari 2012

Geplaatst op 27 februari 2012

Op 15 februari 2012 is er een wetenschappelijk artikel verschenen waarin (vrijwel) al het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van koudwaterbaden op het herstel worden beschreven.

Onderdompeling in (ijs)koud water wordt veelvuldig geadviseerd aan en ondergaan door atleten en heeft de laatste jaren serieus zijn intrede gedaan in de topsport als herstelbevorderende methode. Bleakly et al. hebben een zeer gedegen literatuurstudie uitgevoerd om te onderzoeken wat de werkelijke effecten zijn van koude baden na inspanning op de ervaren spierpijn, prestatie en een paar relevante stoffen in het bloed (creatinekinase en interleukine-6).

Van de in totaal 58 gevonden studies zijn er door de auteurs uiteindelijk 17 studies goed genoeg bevonden om nader onder de loep te nemen. In 14 studies hebben de onderzoekers het baden in koud water (5-15 graden Celsius gedurende 5-24 minuten) na inspanning vergeleken met een andere vorm van passief herstel (bijvoorbeeld stil zitten op een stoel). In 4 studies is het herstel met behulp van het nemen van een koudwaterbad vergeleken met het nemen van een warmwaterbad (24-40 graden Celsius gedurende 3-24 minuten) of ‘wisselbaden’ (5 studies) waarbij koud en warm water afgewisseld werden. In 1 studie is er gekeken naar het verschil in effect op herstel na het nemen van een koudwaterbad en actief herstel (15 minuten joggen). Tot slot is er in 1 studie gekeken naar het effect van het nemen van een koudwaterbad met het dragen van compressiekleding. Zoals wellicht al duidelijk is, zijn er studies geweest die naar meer dan 1 herstelbevorderende methode hebben gekeken. De resultaten van de studies zijn daar waar mogelijk samengevoegd om zo een overzicht te geven van het gemiddelde effect.

Effect op ervaren spierpijn

Er is duidelijk aangetoond dat de ervaren spierpijn 24 uur na de inspanning lager was na het nemen van een koudwaterbad in vergelijking met passief herstel. Er werd geen verbeterde fysieke prestatie gevonden na herstel door middel van koud water ten opzichte van passief herstel. Ook bij de gemeten biomarkers werd geen verschil gevonden tussen koudwaterbaden en passief herstel.

Tussen het nemen van een koudwaterbad en andere eventueel prestatiebevorderende methodes werd geen verschil gevonden op de ervaren spierpijn, fysieke prestatie, creatinekinase en interleukine-6.

Bleakly et al. geven aan dat de studies die zijn uitgevoerd over het algemeen genomen van een bedenkelijk niveau zijn. Zij raden dan ook aan dat er grootschaliger, beter onderzoek moet worden uitgevoerd. De studies die zijn gebruikt in deze literatuurstudie waren nog de beste in hun soort.

Aan de hand van de studies die door Bleakly et al. als geschikt werden beschouwd, wordt geconcludeerd dat koudwaterbaden na inspanning kunnen bijdragen aan het verminderen van de ervaren spierpijn. Welke fysiologische principes hieraan ten grondslag liggen, is echter niet duidelijk. Een placebo-effect is daarom niet uit te sluiten, aangezien er geen betere resultaten werden gevonden na het plaatsnemen in een koud bad in vergelijking met bijvoorbeeld uitlopen of het nemen van een warm bad. Daarnaast lijkt het nemen van koudwaterbaden na inspanning geen positief effect te hebben op de fysieke prestatie die 1-4 dagen later geleverd moet worden.

In de 17 studies zijn niet altijd topsporters onderzocht. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de conclusies niet gelden voor de topsport. Mocht er sprake zijn van risico op spierpijn dan kan een ijsbad helpen. Maar, een warm bad, uitlopen of compressiekleding lijken even goed te helpen.

Voor het onderdompelen in een koudwaterbad als prestatiebevorderende interventie is geen enkel bewijs gevonden. Deze conclusie kan volgens NOC*NSF en Topsport Topics gezien worden als aanvulling en nuance op het bestaande advies vanuit NOC*NSF.

Bleakly C, McDonough S, Gardner E, Baxter GD, Hopkins TY, Davison GW (2012) Cold-water immersion (cryotherapie) for preventing and treating muscle soreness after exercise. Cochrane Database Syst. Rev., feb 15;2: CD008262.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.