Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Doe mee aan de Duurzaamheidstour voor sportaccommodaties

Iedereen is zich bewust van het belang van energiebesparing. Gemeenten en sportverenigingen weten dat het ook voor sportaccommodaties de moeite waard is. Maar: waar begin je? En wat is er mogelijk? Wil je in één dagdeel helemaal op de hoogte zijn? Neem dan deel aan de Duurzaamheidstour. De betrokkenen vertellen wat het oplevert.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financiert en coördineert de Duurzaamheidstour. Doel is gemeenten en sportverenigingen informeren over het verduurzamen van sportaccommodaties en de beschikbare (financiële) mogelijkheden en regelingen. Vooral de subsidieregeling die begin dit jaar van kracht is gegaan (en na drie weken overboekt was) was aanleiding voor de tour. Patrick Folmer van RVO: “De grote belangstelling voor die subsidieregeling maakte duidelijk dat de wil en de belangstelling aanwezig zijn. Vanuit onze vraag hoe we de doelgroep het beste konden ondersteunen, ontstond vrij spontaan het idee van de Duurzaamheidstour.” De tour is inmiddels halverwege. Een mooi moment om aan de betrokkenen te vragen hoe zij dit initiatief ervaren.

Concrete invulling van klimaatbeleid

In de Duurzaamheidstour werken Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Stichting Waarborgfonds Sport, Rijkswaterstaat Kenniscentrum Infomil en VNG samen om zo in één bijeenkomst elk soort drempel of vraag, die het starten met energiebesparing in de weg staat, op te lossen. Folmer: “Dat alle partijen op zo’n moment bij elkaar zijn, maakt de bijeenkomsten zeker bijzonder. We weten dat er nog veel valt te winnen qua energiebesparing bij sportaccommodaties. Vrijwel alle gemeenten hebben wel een klimaatbeleid. Vaak ontbreekt echter de concrete invulling. Het inzetten van maatschappelijk vastgoed om die hogere doelen te bereiken gebeurt al. En als je dan kiest voor de sportaccommodaties, waar heel veel mensen komen, dan krijg je ook veel exposure.”

Wethouders delen beleidskwesties

De middagsessies zijn met name bedoeld voor gemeenten. Folmer: “Daar is de insteek het belang van verduurzaming. Vaak nodigen we een wethouder uit om over hun beleid te vertellen. Dan gaat het over politiek, over de maatschappelijke impact en over hoe je je beleid in de pers presenteert. Maar ook daar gaat het over financiering.”

Voor dat onderdeel financiering is met name ook de Stichting Waarborgfonds Sport bij de tour betrokken. Dick Zeegers, directeur SWS: “Ook al kunnen de gemeenten de aanvragen niet doen, zij zijn wel vaak de aanjager als het gaat om een renovatie- of nieuwbouwsubsidie. Deze bijeenkomsten kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren dat niet elke gemeente opnieuw het wiel gaat uitvinden. De beschikbare kennis zo compact mogelijk in één middag aanbieden, helpt gemeenten om een goed plan te ontwikkelen. Zowel voor wat betreft de financiële kant als om het uitdragen van het belang van duurzaamheid.”

Instrumentarium voor gemeenten

Paul de Beer is wethouder in Breda en woonde de tour in zijn stad bij. Voor hem vanzelfsprekend, legt hij uit: “Bij mij staat duurzaamheid altijd ‘top of mind’. Ik ben in de gelukkige positie dat ik niet alleen de portefeuille sport beheer, maar ook de portefeuilles duurzaamheid en vastgoedbeheer. Alles wat in die driehoek gebeurt, kent dus heel korte slagen bij ons. Ik hoef niet aan een andere wethouder uit te leggen wat het belang van duurzaamheid is.” De Duurzaamheidstour ziet hij als een prachtig middel om aandacht voor het onderwerp te krijgen. “De drempel is laag, gemeenten en verenigingen kunnen dicht bij huis niet alleen op doelstellingenniveau alle informatie krijgen, maar ook het complete instrumentarium wat daarvoor tot je beschikking staat komt aan de orde.”

In Breda waren vijf gemeenten en twaalf verenigingen aanwezig. De Beer: “Ik weet wel dat er in deze omgeving veel verenigingen actief met dit onderwerp aan de slag zijn. Wat we wellicht nog moeten doen is alle gemeenten en sportwethouders in de regio aanschrijven en hen vertellen wat er besproken is.”

Sportverenigingen: begin met laaghangend fruit

Het avondgedeelte is vooral interessant voor sportverenigingen, de gebruikers van de sportaccommodaties. Dat is een diverse groep. Matthijs de Bruin, NOC*NSF: “Alleen al door het aantal vormen de voetbalverenigingen de meerderheid, maar over het algemeen zijn we tevreden over de diverse opkomst. Ook eerdere inspanningen van enkele sportbonden, zoals de KNLTB met haar eigen traject, merken we duidelijk. Tennisverenigingen zijn daardoor vaak al heel actief, ook doordat zij hun accommodatie vaak in eigendom hebben. Maar we hebben zelfs ook een biljartvereniging erbij gehad.”

Folmer: “Wat in het avondprogramma vaak naar voren komt, is de strategie om met de kleine dingen te beginnen. Verenigingen denken vaak meteen aan enorme investeringen, maar energiebesparing begint met het ‘laaghangend fruit’. Reguleer je verwarming bewuster, kijk naar energievreters als oude apparaten, etcetera. Daarmee kun je vaak al 10 tot 20% besparen. En daarnaast benadrukken we tijdens die avond vooral het proces: hoe kom je tot goede afwegingen? Welke maatregelen renderen voor jouw club het meest? En het belang van de voorbeeldfunctie van de club brengen we ook graag onder de aandacht!”

Zonnepanelen en ledverlichting

Zeegers: “Een aantal aanvragen in het kader van de subsidieronde zijn inmiddels toegekend. De grootste belangstelling gaat uit naar zonnepanelen, gevolgd door ledverlichting. Het beschikbare subsidiepotje was na drie weken leeg. Ik verwacht in de nieuwe subsidieronde een veel hoger aantal aanvragen. Het enthousiasme bij de verenigingen is er.”

Folmer: “We zijn uiteraard heel blij met het succes van de regeling. In de Duurzaamheidstour willen we vooral inzetten op het belang om met elkaar in gesprek te komen. Want de deelnemers merken dat er nog veel meer te halen is. Er zijn voorbeelden van crowdfunding, van ledenbinding, van meer betrokkenheid van de plaatselijke wethouder, noem maar op. De mensen die komen doen heel veel inspiratie op.”

Wethouder De Beer: “Er is ook een wisselwerking tussen de organiserende partijen en de sportverenigingen. Zij leren van de sportclubs welke knelpunten deze nog ervaren als ze met het thema aan de slag gaan en kunnen zo wellicht nog zaken vereenvoudigen. En ik hoop uiteraard dat de landelijke subsidiepot verhoogd wordt. De animo daarvoor is zo groot, dat dat toch mogelijk moet zijn!”

Extra kansen benutten

De Beer: “Naast een goed plan is het ook belangrijk dat verenigingen iemand in hun club vinden, die grote affiniteit met het onderwerp heeft. En als gemeente heb je een belangrijke rol. In Breda hebben we bijvoorbeeld al een aantal jaren een lokale regeling, vergelijkbaar met de landelijke subsidieregeling. We financieren één derde van de investering. Ook kijken we in onze stad nu bijvoorbeeld naar mobiliteit. We verbeteren de bereikbaarheid van de club per fiets, in plaats van nog meer parkeerruimte te creëren. Daar waar we kansen zien, benutten we die. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld alle armaturen op de sportaccommodaties omzetten naar ledverlichting.”

Maatregelenlijst

Tot slot is ook het Kenniscentrum InfoMil betrokken bij de Duurzaamheidstour. Met deze organisatie is ook alle kennis aanwezig over de nieuwe Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing Sport en Recreatie. Hierin spraken partijen af om zich in te zetten voor de realisatie van die energiebesparende maatregelen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze vernieuwde maatregelenlijst treedt naar verwachting eind 2016 in werking. Gemeenten en omgevingsdiensten zullen vanaf 2017 verscherpt toezicht uitvoeren op de naleving van deze afspraak. Jan Rullens van InfoMil: “Ook wij benutten graag de Duurzaamheidstour. We proberen vanuit het Kenniscentrum InfoMil veel online hulpmiddelen voor energiebesparing te ontwikkelen. Maar tijdens zo’n tour kunnen aanwezige gemeenten en verenigingen hun vragen stellen wij kunnen onduidelijkheden wegnemen.”

Geef je nog op

Tot in het najaar vinden er nog bijeenkomsten plaats. Een bezoek aan een bijeenkomst bij jou in de buurt is zeker de moeite waard! Meld je hier aan.

Datum Plaats Locatie
21 september Heerlen A gene Bek
3 oktober Venlo Seacon Stadion – De Koel
13 oktober Amsterdam n.t.b.
31 oktober Zwolle n.t.b.
3 november Eindhoven n.t.b.

 

Lees meer

 

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.