Sluiten

De winst van gezondheidsbeleid op de werkvloer

Tips

Publicatiedatum 4 december 2015

Minder zieken, betere prestaties en meer teamwork; Gezondheidsbeleid op de werkvloer is belangrijk om verschillende redenen en komt met een aantal opvallende voordelen.

Voordelen van gezondheidsbeleid

Investeren in gezondheidsbeleid betekent op termijn minder ziekteverzuim en stabiele of zelfs dalende personeelskosten. Fitte medewerkers zijn ook alerter en presteren beter. Sport en beweging zijn daarnaast goed voor het imago van een organisatie. Als bedrijven investeren in gezondheidsbeleid stralen ze uit dat de organisatie aantrekkelijk en verantwoord is.

Teambuilding

Sport verbindt mensen. Doordat werknemers samen sporten komen ze op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Tijdens het sporten en bewegen kan dialoog plaatsvinden, maar het kan ook de aanleiding zijn om voor of na de activiteit bij elkaar te komen. Kortom, het is een vorm van teambuilding en kan bijdragen aan aan de ontwikkeling van medewerkers, zowel individueel als in groepsverband.

Vitalere werknemers bij Accenture door Fit@Work-programma

Accenture is een consultancy bedrijf en adviesbureau op het gebied van strategie, technologie en outsourcing. Er werken in Nederland ongeveer 2300 mensen en de meesten hebben een zittend beroep. Lieke Wolfraad, Human Recource-manager, spreekt in haar functie met veel medewerkers en het viel haar op dat veel werknemers moeite hadden met stressvolle situaties en de balans tussen werk en privé. Ook wilde ze de zit-cultuur veranderen naar een meer actieve waarin vaker bewegen centraal staat.

Energie leren balanceren

De Human Recource-manager zorgde ervoor dat het fitheidsprogramma Fit@Work in het bedrijf werd uitgerold. Met dit programma leren werknemers vanuit de topsportgedachte hun energie beter te balanceren waardoor ze niet opbranden, maar thuis en op kantoor fit de deur uit gaan. Om draagvlak te creëren en interesse te wekken, volgde eerst een groep van twintig Managing Directors het top performer programma van Lifeguard.

Ook de Country Managing Director, de baas van Nederland, was erg geïnteresseerd. Lieke heeft haar overtuigd om Fit@Work voor alle medewerkers neer te zetten en een pilot te doen voor tweehonderd mensen. Al snel schreven 550 medewerkers zich in. “Dat is natuurlijk een mooi signaal. Je kunt concluderen dat je de goede snaar hebt geraakt.”

Meer vitaliteit en werktevredendheid

“In het bedrijf is een ‘vibe’ gecreëerd. Voorheen spraken medewerkers niet zozeer over gezondheid. Nu hebben ze het er specifiek over tijdens de lunch of in de wandelgangen. Fit@work is een term geworden die je overal hoort binnen Accenture. Dat is natuurlijk een mooi resultaat’. Ook de gezondheidsresultaten waren positief. “Daar zagen we een vitaliteitsverhoging van 9,5 procent. Ook nam het ziekteverzuim af en de werktevredenheid toe.”

Statafels, zitballen en promotie van bewegen op het werk

Accenture heeft ook plannen het kantoor verder aan te passen en nog meer statafels te plaatsen. Op de werkplek zijn al zitballen, waardoor medewerkers meer in beweging blijven. Het bedrijf promoot bewegen op de werkplek actief: op alle bureaus zijn bijvoorbeeld flyers te vinden tips over beweging op het werk, over hoe je het beste kunt zitten en over het belang van beweegmoment. Verder zijn er televisieschermen waarop tips en informatie gedeeld worden met de medewerkers. Het bedrijf is van plan om een pilot te doen met loopbanden, zodat medewerkers hun werk bewegend kunnen doen. Daarnaast experimenteert Accenture ook met andere overlegvormen.

Tips voor succesvol gezondheidsbeleid

  • Het is belangrijk om de boodschap op een positieve manier te brengen. Communiceer niet: “Medewerkers ga wat aan je gezondheid doen!” Maak verbinding met de bedrijfscultuur.
  • Denk goed na over “What is in it for them”. Waarom zouden medewerkers zich willen committeren aan een gezondheidsprogramma of een andere maatregel om te werken aan hun gezondheid? Laat zien wat het hen oplevert.
  • Zorg voor bewustwording. Nodig een keer een inspirerende spreker uit die meteen toepasbare tips kan geven. Dan inspireer je direct de hele groep, en die investering heb je er zo weer uit als mensen beter in hun vel zitten en beter presenteren.
  • Om geen coaching kosten te maken, zou je met een buddysysteem kunnen werken. Samen met een buddy kan men doelstellingen bepalen en elkaar daarop coachen.
  • Het is heel makkelijk om af en toe even een praktische mail te sturen met tips.
  • Zorg dat de leiding er achter staat én het goede voorbeeld geeft.
  • Voor een positief resultaat is het essentieel dat het initiatief geen losstaande activiteit is, maar dat het verankerd is in je de bedrijfsstrategie.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.