Sluiten

De vele formules van de Open Club

Artikel

Publicatiedatum 11 januari 2016

Een Open Club is een vereniging die meer doet dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod. Alle clubs hebben een maatschappelijke waarde. Sommige verenigingen kiezen ervoor deze maatschappelijke waarde nadrukkelijker uit te dragen met activiteiten voor niet-leden.

“Er wordt tegenwoordig steeds meer gevraagd van verenigingen”, zegt Carlijn van Houselt namens het Kenniscentrum Sport. Mede als gevolg van de decentralisatie bij de overheid. Gemeenten in Nederland hebben meer verantwoordelijkheid gekregen voor een heleboel zaken. “Ze moeten meer doen met minder geld. En ondertussen moeten ook de sportverenigingen meer doen voor hun bestaansrecht. Al was het maar omdat heel wat clubs diverse hectares aan velden tot hun beschikking hebben waar overdag niets of weinig mee gebeurd. Deze clubs zorgen, soms onder druk van de gemeente, dat zij hun accommodaties beter gaan benutten.”

Filosofie

Mede vanuit deze tendens is een beweging ontstaan waarbij clubs zich steeds meer open stellen en dus een Open Club worden. Van Houselt: “De Open Club staat voor een beweging of filosofie waarbij een vereniging meer van binnen naar buiten werkt dan vroeger. Dat het contact tussen club en leden, direct betrokkenen en partijen in de directe omgeving niet alleen maar verloopt zoals: ‘Hoe oud ben je? Woensdagavond kun je trainen…’ Maar: ‘Wat wil jij op deze club? Wat verwacht je van ons? Wat kunnen wij bieden?’ Vragend werken is meer noodzaak geworden. Je moet als moderne club open staan naar zowel je leden als de buitenwereld.”

Moeder

In de brochure ‘Plus van de Open Club’ staan diverse mooie voorbeelden beschreven. Neem het project waarbij een aantal sportclubs in Rotterdam – in samenwerking met een re-integratiebureau – jongeren die geen werk kunnen vinden allerlei vaardigheden bijbrengen. Zo was er een jongen die te laat kwam omdat – zo zei hij – zijn moeder te laat zijn broek had gewassen. En die broek zat nog in de droger. Waarop de mensen van de club tegen die jongen zeiden: ‘Dat is niet de schuld van je moeder, maar van jezelf. Jij moet hier op tijd zijn, niet je moeder.’ Tegen een werkgever kun je natuurlijk ook niet aankomen met zo’n verhaal.

Schoolsportvereniging

Interessant is verder het fenomeen ‘schoolsportvereniging’, ook uit Rotterdam. In die stad liggen opvallend veel clubs buiten de stad. Daardoor is de drempel vaak groot om naar een sportvereniging toe te komen. Dat geldt vooral voor kinderen uit een allochtone cultuur. Je kinderen van en naar een club te brengen, kennen die gezinnen vaak niet. Dus is er bedacht om het sporten naar de kinderen te brengen, aansluitend na schooltijd. Zo ontstaan schoolsportverenigingen. De bedoeling is dat deze kinderen vanuit de schoolsportvereniging doorstromen naar een club.

Verschillende concepten

Er zijn meer goede initiatieven, zoals in Den Haag waar clubs worden gestimuleerd om meer als een buurthuis te fungeren, de buurthuizen zijn immers wegbezuinigd. Verder heb je in Enschede de ‘vitale sportverenigingen’. Die clubs richten zich op wat ze voor de wijk kunnen betekenen; bijvoorbeeld het meer aan het bewegen krijgen van ouderen.

Krimpregio’s

In Groningen bestaat het Sportdorp, bedoeld voor clubs in krimpregio’s. Daarbij wordt in een dorp via pilots gekeken of en hoeveel behoefte er is aan een sport. Is de vraag serieus dan wordt geprobeerd om die nieuwe activiteit, bijvoorbeeld Zumbadansen, onder te brengen bij een bestaande vereniging in het dorp.

Cambuur

In Leeuwarden is er voor de opvang voor meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel geweld een bijzonder project opgezet. Deze meiden werken bij voetbalclub Cambuur Leeuwarden en ze sporten bij de boksvereniging. Daarmee doen ze werkervaring op bij een organisatie die aanspreekt. En door het sporten worden deze meiden wat weerbaarder gemaakt.

Vrijwilligers

Het zijn allemaal voorbeelden van clubs die bereid zijn zich open te stellen aan wensen die net wat anders zijn dan het reguliere sportaanbod. “Niet alle clubs lopen direct warm voor allerlei nieuwe initiatieven”, zegt Van Houselt. “Vooral omdat ze vinden dat er al zo weinig vrijwilligers op de club zijn.

Roosendaal

Maar een atletiekclub in Roosendaal heeft een mooie manier bedacht om dat probleem te omzeilen. “Zij stellen: leden die iets nieuws bedenken mogen het zelf uitvoeren, onder toezicht van de voorzitter of een ander lid van het bestuur. Het meeste werk wordt zo door anderen gedaan en mogelijk krijg je er als club op deze manier gelijk een paar nieuwe vrijwilligers bij.”

Niet één formule

Zo blijkt wel weer: voor de ideale open club bestaat niet één formule. “En dat is maar goed ook,” zegt Van Houselt. “Elke buurt maar ook de daar aanwezige sportclubs hebben weer hun eigen specifieke behoeften.”

Meer informatie

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.