Sluiten

De sportwereld is volop in beweging: laatste cijfers uit de Sportbonden monitor 2016

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 23 januari 2018

Hoe beweegt de sportsector in de veranderende maatschappij? Wat zijn de laatste trends en cijfers in sportparticipatie, diversiteit en ondernemerschap in de sportsector? Hieronder presenteren we de highlights uit de onlangs verschenen Sportbonden monitor, met data uit het jaar 2016. ‘Ontwikkeling van organisaties in de sport’. Nieuw in deze publicatie is de reacties van een aantal experts op de waargenomen trends.

Factsheet sportbonden monitor 2016
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Ontwikkelingen in de branche

Sportbonden hebben in de afgelopen vier jaar een aantal stappen gezet in hun organisatieontwikkeling. Zo wordt structureler samengewerkt op het gebied van verenigingsondersteuning, opleidingen en backoffices. Ook is gewerkt aan ontwikkeling van ICT en governance. Daarnaast is de landelijke beweging ‘Transitie in de sport’ verder uitgewerkt. De opbrengst van dit proces is verankerd in de Sportagenda 2017+. Centraal in deze Sportagenda 2017+ staat het loslaten van de financiering van bonden naar rato van leden en het ontwikkelen van ondernemerschap.

Sportdeelname

Het aantal individuele lidmaatschappen is in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015, maar de wekelijkse sportdeelname ligt hoger dan in 2015. Ook het aantal verenigingen daalt licht, terwijl het aantal leden per vereniging is gestegen. Het aantal lidmaatschappen bij meisjes/vrouwen individueel en teamgericht stijgt. Bij teamsporten daalt het aandeel jongens/mannen, bij individuele sporten dalen vooral de volwassenen lidmaatschappen.

Financiën sportbonden

De vermogenspositie van de sportbonden neemt weer toe. Het vreemd vermogen stijgt ten opzichte van 2015, maar dat wordt veroorzaakt door enkele grote bonden. Het grootste deel van de inkomsten komt uit contributies, ondanks de afname van een lichte daling van het aantal lidmaatschappen. De solvabiliteit van bonden ligt tussen de 68% (kleine bonden) en 45% (grote bonden). Liggen er kansen voor de bonden in het ondernemerschap?

Besturen en governance

Veel sportbonden werken aan het verbeteren van de bestuurlijke organisatie, om zo beter in te spelen op veranderingen. Is het belangrijk dat bonden verder professionaliseren en hoe zien de bestuursmodellen eruit? De gemiddelde leeftijd van een sportbond bestuurder ligt tussen de 50 – 60 jaar. Het aantal vrouwen in besturen schommelt al een aantal jaar rond de 20% en 35% van de bonden heeft geen enkele vrouw in het bestuur. Onderzoek van Manon van Liere (Mag het ook een Man zijn?, 2017) laat zien dat tussen 2002 en 2012 een duidelijk positieve trend in toename van vrouwelijke bestuurders waarneembaar is bij Olympische sportbonden. In die periode steeg het aantal vrouwelijke bestuurders van 10% naar ruim 20% en daalde het aantal sportbonden zonder vrouwelijke bestuurders van 53% tot 21%. In de laatste vier jaar tot 2016 is deze situatie echter weer verslechterd en is het aandeel sportbonden zonder vrouwelijke bestuurders weer naar 35% gestegen. In het rapport doet van Liere een aantal aanbevelingen om hier aan te werken.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.