Sluiten

De kaders van het ouderenbeleid

Artikel

Publicatiedatum 17 januari 2016

Met het oog op de vergrijzing wil de overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) kunnen wonen, maar ook kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Aan de ene kant legt het beleid verantwoordelijkheid bij ouderen om zich goed voor te bereiden op hun toekomst. Aan de andere kant is er veel aandacht voor sporten en bewegen en preventieve gezondheidszorg.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2005 de nota ouderenbeleid In het perspectief van de vergrijzing uitgebracht. Deze nota legt meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ouderen om zich goed voor te bereiden op hun toekomst.

De nota ouderenbeleid is in 2007 geactualiseerd op de terreinen maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg en geeft een integrale visie van de regering op wonen, welzijn, zorg en inkomen voor ouderen tot 2030.

In 2015 verscheen Kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Hierin roept de overheid gemeenten op om vaart te maken met het aanbod van preventieve gezondheidszorg en beweegaanbod voor ouderen met het oog op de vergrijzing. Gemeenten zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor de uitvoering van gezondheidsbeleid voor ouderen, maar volgens de overheid komt het lokale beleid nog niet snel genoeg van de grond. In 2017 komt er een evaluatie.

Sporten en bewegen als speerpunt in ouderenbeleid

Het kabinet pleit in de nota Ouderenbeleid voor een leven lang sporten en bewegen voor iedereen, en zet zich in voor het bestrijden van bewegingsarmoede. Het thema valpreventie sluit hier ook goed op aan.

Met steun van het ministerie van VWS worden steeds meer vormen van sport- en bewegingsactiviteiten op maat ontwikkeld die passen bij de specifieke wensen en mogelijkheden van de verschillende groepen ouderen. Het kabinet wil bekijken hoe succesvolle proefprojecten, zoals de ontwikkeling en implementatie van ouderenfitness in verzorgingshuizen, kunnen worden uitgebouwd.

Vergrijzing en preventieve gezondheidszorg

In 2005 verscheen naast de kabinetsvisie ook een Rapport van de Kamercommissie over de vergrijzende samenleving. Hierin breekt het kabinet een lans voor preventie. Het rapport spreekt ook van de oprichting van ouderenconsultatiebureaus en het belang van blijven participeren voor een goede kwaliteit van leven. Mede naar aanleiding van dit rapport is de doelgroep ouderen nadrukkelijker in de Wet publieke gezondheid (Wpg) gekomen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.