Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

De 8 sportspeerpunten van het Rijk

Artikel

De Rijksoverheid hecht een groot belang aan een sportieve samenleving waarin iedereen ervoor kan kiezen om actief en gezond te leven. Het beleid van de Rijksoverheid omvat 8 thema’s. Een overzicht.

1. Sport en bewegen in de buurt

Logo Sport en bewegen in de buurtZorgen dat een gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt, is een speerpunt in het beleid van de Rijksoverheid. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er een sportveld in de buurt is of omdat sport makkelijk te combineren is met werk of school. Dit doel hoopt de overheid te bereiken via het thema Sport en bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches

ouderen sporten

Een belangrijke rol daarbij spelen de buurtsportcoaches. Zij moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of bewegen. Ze werken niet alleen in de sport (bijvoorbeeld bij een sportvereniging), maar ook in een andere sector. Zoals in het onderwijs, zorg of de kinderopvang.

Sportimpuls

De subsidie Sportimpuls is bedoeld om activiteiten op te zetten voor mensen die niet of nauwelijks sporten. Sportverenigingen, fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld met scholen, zorginstellingen, de kinderopvang of het bedrijfsleven. Er zijn 3 verschillende Sportimpulsen: voor iedereen die nog onvoldoende sport en beweegt, voor kinderen met overgewicht en voor jeugd in lage inkomensbuurten.

Jeugd

Het Rijk heeft veel aandacht voor jeugd. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat scholen aandacht hebben voor sport, beweging en gezonde leefstijl, zoals is vastgelegd in Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl 2012-2016. De website Gezonde school neemt daarbij een centrale plaats in. Specifiek voor jongeren uit het praktijkonderwijs of het VMBO is het programma Alleen jij bepaalt wie je bent van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkeld. 

Jeugdsportfonds

logo jeugdsportfondsOok ondersteunt de overheid het Jeugdsportfonds. Dit fonds bevordert sportdeelname van kinderen in achterstandssituaties. Het betaalt lidmaatschap en de kosten van sportkleding en sportmaterialen (maximaal € 225 per kind per jaar) van kinderen die graag lid willen worden van een sportvereniging, maar waarvan de ouders het lidmaatschap niet kunnen betalen. In 2014 zijn er in totaal 36.224 aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds goedgekeurd.

2. Sport en gezondheid

Een ander belangrijk thema van de Rijksoverheid is Sport en gezondheid. Het Rijk stimuleert mensen om meer te sporten en bewegen. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Het Rijk stimuleert organisaties om voorlichting te geven over blessurepreventie, bijvoorbeeld via Voorkomblessures.nl en Sportzorg.nl. De minister van VWS start in 2016 met het onderzoeksprogramma sportblessurepreventie.

3. Sporten met een beperking

Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dat is de kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers (Sport), genaamd ‘Grenzeloos Actief’ .Special Heroes Experience

Het programma Special Heroes is bedoeld om kinderen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is. Verder zet de Rijksoverheid sportloketten op bij revalidatiecentra.

4. Veilig sporten

Geweld, discriminatie en bedreigingen horen niet thuis in de sport. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten om de sport veiliger te maken, zoals het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Ook wil de overheid samen met NOC*NSF en de vechtsportbonden een vechtsportautoriteit oprichten en een keurmerk voor vechtsportscholen invoeren. 

5. Eerlijke en sportieve competitie

De Rijksoverheid werkt samen met maatschappelijke organisaties om doping en matchfixing tegen te gaan. Een eerlijke, respectvolle en gelijkwaardige competitie is noodzakelijk om uit te maken wie zich de beste mag noemen. Op verzoek van de Rijksoverheid heeft de onafhankelijke Dopingautoriteit het Nationaal Dopingreglement (NDR) opgesteld. Unesco stelde de Anti-Doping Conventie voor overheden op. Deze verplicht overheden om het gebruik van doping in de sport te bestrijden. Het kabinet wil de registratie van persoonsgegevens voor dopingcontroles in de wet vastleggen.

Matchfixing

De Rijksoverheid werkt samen met de sportsector, kansspelsector, politie en Openbaar Ministerie om matchfixing tegen te gaan. Zij hebben een nationaal platform matchfixing opgericht. Ook de Europese landen werken samen om matchfixing tegen te gaan. Dit doen zij onder andere via het EU-programma Erasmus+. Ook heeft de Raad van Europa een verdrag opgesteld om matchfixing te bestrijden.

6. Topsport

Nederland wil als sportland bij de top 10 van beste sportlanden in de wereld horen. De prestaties van topsporters dragen hieraan bij. Ook inspireren medailles en prestaties van topsporters anderen om te gaan sporten. Om op het hoogste wereldpodium mee te kunnen draaien, moeten topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede begeleiding krijgen op sportief, maatschappelijk en sociaal vlak. Daar investeren de Rijksoverheid en NOC*NSF samen in.

7. Sportevenementen

Door toonaangevende internationale sportevenementen te organiseren zet Nederland zich op de kaart als sportland, de economie krijgt een impuls en het kan sportdeelname stimuleren. Organisaties kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, subsidie krijgen voor het organiseren van internationale sportevenementen. De volgende evenementen zijn de afgelopen jaren in Nederland georganiseerd:hardloopevenement

  • WK Hockey (2014)
  • WK Roeien (2014)
  • WK BMX (2014)
  • WK Beach Volleybal (2015)
  • EK Volleybal dames (2015)

en het EK Atletiek wordt in 2016 georganiseerd.

Kennisdelen over sportevenementen is belangrijk om van elkaar te leren. Zo werken de 5 grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht zoveel mogelijk samen in het netwerk ‘De kracht van sportevenementen’. Via de website modelaanpak evenementen van het NOC*NSF kunnen organisaties kennis uitwisselen.

8. Onderzoek en vernieuwing

Tenslotte stimuleert de Rijksoverheid sportonderzoek en vernieuwing om topsporters beter te laten presteren. Maar ook om economische winst te behalen en maatschappelijke doelen, zoals vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen voor de Nederlandse bevolking. Van groot belang is het Onderzoeksprogramma Sport. Dit programma is in 2012 gestart en kent drie peilers waar het onderzoek zich op richt: 

  • (top)prestaties verbeteren en vernieuwingen bevorderen
  • sportdeelname en de betekenis daarvan voor de samenleving
  • vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen

Sinds 2015 is aan dit programma ook ‘innovatie’ toegevoegd. Een topteam met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, de sport en de wetenschap bepaalt de prioriteiten. Ook start in 2016 het onderzoeksprogramma sportblessurepreventie.

Lees meer

Er is veel informatie te vinden op de website van rijksoverheid.nl:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.