Dag voor LO | Alles over sport

29 mrt
Dag voor LO

Evenement

geplaatst op: 19 januari 2017

Op 29 maart 2017 organiseert de KVLO de eerste Dag voor LO. De dag is als een platform bedoeld waar praktijk en onderzoek van het bewegingsonderwijs elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Onder de noemer Onderzoek ontmoet Praktijk wordt kennisuitwisseling gestimuleerd tussen docenten LO, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers. Met deze dag wil de KVLO een extra impuls geven aan de kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk.

Iedereen die interesse heeft of betrokken is bij de kennisontwikkeling, kennistoepassing of verspreiding van het vak LO is van harte welkom; van nieuwsgierige leerkrachten LO, opleiders, onderzoekers tot beleidsmakers betrokken bij het vakonderwijs uit Nederland en Vlaanderen.

Thema

De dag staat in het teken van het thema:

‘Goed leren bewegen: basis voor een leven lang bewegen’.

Er zal zowel aandacht zijn voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Bijdragen zijn er van o.a. Lars Borghouts, Eralt Boers, John Dierx, Chris Hazelebach, Joris Hoeboer, Peter Iserbyt, Han Kemper, Tim van Kernebeek, Sebastiaan Platvoet, Amika Singh, Ivo Van der Spek, Niek van Venrooy en Sanne de Vries.

Dagvoorzitters 

Corina van Doodewaard en Remo Mombarg zullen samen op 29 maart het dagvoorzitterschap van de eerste Dag voor LO zullen vervullen.

Programma

Rond het thema ‘Goed leren bewegen: basis voor een leven lang bewegen’ staat op deze conferentie de fundamentele rol centraal van het bewegingsonderwijs voor het leren bewegen van kinderen en jongeren. Op welke manieren wordt de waarde van goed leren bewegen door onderzoek en praktijkkennis ondersteund?

Er is veel gaande op het gebied van kennisontwikkeling voor bewegingsonderwijs en schoolsport. Bij hogescholen, universiteiten en kennisinstituten wordt steeds meer praktijk- en beleidsgericht onderzoek gedaan naar het bewegingsonderwijs en goed leren bewegen in en om de school. Door gericht onderzoek kan het goed leren bewegen op school en het werk van leerkrachten worden voorzien van een steviger kennisbasis.

Goed leren bewegen was vanzelfsprekend het verbindende thema in de Kennisagenda 2015-2020 die de KVLO eind 2014 uitbracht. Leren bewegen heeft een prominente plaats gekregen op de Kennisagenda praktijkgericht sportonderzoek eind 2015 samengesteld op initiatief van Regieorgaan SIA, het Hogescholen Sportoverleg (HSO) en het Kenniscentrum Sport. Ook in de onlangs gepubliceerde Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium worden leerprocessen in sport en bewegingsonderwijs opnieuw als belangrijk thema genoemd.

De KVLO is de laatste jaren bij een flink aantal onderzoeken betrokken als valorisatiepartner. In het vakblad Lichamelijke Opvoeding wordt veelvuldig gepubliceerd over onderzoek naar goed leren bewegen en op door de KVLO georganiseerde studiedagen wordt daarover gepresenteerd. Toch wil de KVLO met de Dag voor LO een extra impuls geven aan de kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk en, naast de presentatie van praktijkgericht onderzoek, ook ruimte bieden voor bijdragen over (onderwijs)praktijk-vernieuwing.

Voorlopig programma

09:30-10:00
Inloop & Ontvangst (met koffie en thee)

10:00-10:15
Opening (Jan Rijpstra)

10:15-11:00
1e keynote (ovb prof. Roland Naul, Munster)

11:15-12:45
1e ronde (thema)sessies

12:45-13:45
Lunch

13:45-14:30
2e keynote (ovb prof. Jan van Tartwijk, Utrecht)

14:45-16:15
2e ronde (thema)sessies

16:15-…
Afsluiting & Borrel

Belangrijke informatie op een rij..

Datum: Woensdag 29 maart 2017

Inschrijftermijn: 1 januari 2017-18 februari 2017

Kosten deelname Dag voor LO

  • KVLO-leden: €75,-
  • Studentleden KVLO: €35,-
  • Niet KVLO-leden: €175,- (Early Bird: €125,-)
  • Studenten: €55,-

Aanmelden

Meld je aan via de website van KVLO.

Vragen?

Voor vragen over het indienen van een abstract/voorstel themasessie en de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie of workshop kunt u contact opnemen via dagvoorlo@kvlo.nl.

Datum

29 maart 2017

Locatie

Omnisport Apeldoorn – De Voortwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn

Website

https://www.kvlo.nl/evenementen/overige-evenementen/dag-voor-lo-2017.html

E-mailadres

dagvoorlo@kvlo.nl

Bewaren:

Bewaren

Gerelateerde artikelen

Anderen bekeken ook