Sluiten

Contributie belangrijkste inkomstenbron voor sportverenigingen

Artikel

Publicatiedatum 26 september 2018

De ontwikkelingen binnen het verenigingsleven worden bijgehouden met behulp van de
Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Op basis van jaaroverzichten kunnen dan cijfers en
andere thema’s vergeleken worden. In het jaarbericht van 2019 vooral een opvallende conclusie over
het oordeel van verenigingen over de eigen positieve sportcultuur en dan in het bijzonder de sfeer en
de sociale veiligheid.

Verenigingsbestuurders beoordelen de sfeer op hun vereniging gemiddeld met een 8,2 en de sociale
veiligheid met een 8,5. Dat laatste cijfer is ook direct de hoogstscorende categorie binnen het thema
positieve sportcultuur. Pedagogisch klimaat scoort in de beoordeling van de verenigingsbestuurders
het laagst met een 8,0. Verder valt op dat de niet-teamsporten in vrijwel alle categorieën hoger
scoren dan de teamsporten en dat voetbalverenigingen op alle punten het laagst scoren.

Op het financiële vlak blijkt met name dat een aanzienlijk deel van de sportverenigingen stappen
heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Van de sportverenigingen met een eigen
accommodatie en/of kantine heeft in de afgelopen drie jaar 45 procent geïnvesteerd in
energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Ledverlichting was daarbij het
populairst. Van de verenigingen met een eigen accommodatie die investeerden in verduurzaming,
deed 60 procent dat in ledverlichting voor de binnenruimtes, 31 procent in ledverlichting voor buiten
en 25 procent in ledverlichting voor velden en/of banen.

Jaarbericht

Het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019 is het vierde jaaroverzicht waarin de belangrijkste
uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort en bondig zijn gepresenteerd. Op deze manier worden
de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op
de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

Andere resultaten

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019:

Thema’s

Duurzaamheidsmaatregelen en positieve sportcultuur waren centrale thema’s in de peilingen bij het MI Verenigingspanel in 2019. Daarnaast is onder meer naar de gezonde sportomgeving, innovatief vermogen, externe oriëntatie en breed motorisch leren gevraagd.

Meer resultaten en kengetallen op uiteenlopende thema’s zijn te vinden in de rapportage Jaarbericht
Verenigingsmonitor 2019.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.