Sluiten

Column: Ziet Den Haag de fitness eigenlijk wel?

Blog

Publicatiedatum 29 november 2016

Remco Boer bekijkt wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over ondernemerschap in het domein van sport, bewegen, fitness en vitaliteit.

Als het huidige kabinet de rit uitzingt, zijn er op 15 maart 2017 weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. De meeste politieke partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s bekendgemaakt. Een mooie aanleiding om eens iets dieper te duiken in de Haagse kijk op ondernemerschap in het domein van sport, bewegen, fitness en vitaliteit. Toen ik het overzicht van Sport in de diverse verkiezingsprogramma’s las, gemaakt door Kenniscentrum Sport, vielen mij wat dingen op.

Kracht van sport op politieke agenda

Laat ik positief beginnen. In bijna alle partijprogramma’s is er aandacht voor de positieve maatschappelijke en economische waarden van sport en bewegen. In vergelijking met het verleden staat het onderwerp weer hoger op de politieke agenda, vooral in relatie tot preventie en behoud van gezondheid.

Aan onze fijnmazige sportvereniging-structuur wordt terecht veel maatschappelijke kracht toegekend. Daarnaast is er aandacht voor meer bewegingsonderwijs, het tegengaan van de ‘downside’ van de sport zoals doping en matchfixing, en het organiseren van topsportevenementen in Nederland. De kracht van sport staat op het netvlies van politiek Den Haag.

Ondernemerschap nauwelijks in beeld

Maar over de hele linie genomen, vind ik het een eenzijdige blik. Waar is de aandacht voor het ondernemerschap in de sport? Voor de enorme impact die de commerciële sport- en beweegaanbieders in Nederland inmiddels hebben? Voor het versterken en uitbouwen van publiek-private partnerships?

Volgens mij gaat het om én-én. Prima dat er geïnvesteerd wordt in de (grotendeels) vrijwillig georganiseerde sport. En tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de commerciële sportaanbieders. Het ene sluit het andere niet uit. Sterker nog, volgens mij gaat alleen een solide én-én aanpak leiden tot de broodnodige doorbraken op diverse maatschappelijke issues.

Van de partijprogramma’s die Kenniscentrum Sport analyseerde was er slechts één die expliciet oog heeft voor commerciële sportondernemers. En hoewel deze column niet bedoeld is als stemadvies geef ik u toch even de naam van de betreffende partij: D66.

Maak het samen zichtbaar

Nu kunt u als fitnessondernemers met z’n allen verwijtend kijken naar de landelijke politiek, zo van: waarom bent u er niet voor ons?! Maar daar schieten we volgens mij weinig mee op.

Wat veel beter werkt, is die positieve kracht van de sportcommercie zichtbaar maken. En eventuele knelpunten bij het nog beter benutten van dit sportondernemerschap aankaarten bij politici (dit geldt zowel lokaal als landelijk). Met concrete aansprekende praktijkvoorbeelden, want daar zijn bestuurders erg gevoelig voor.

Ik doe dus vooral een appèl op u. Maak de impact, het belang, het succes van de fitnessbranche zichtbaar en leg een collectieve ambitie neer bij diezelfde landelijke politiek!

Vergeet de gemeenteraad niet

Hoewel de partijprogramma’s inmiddels zijn vastgesteld, heeft u nu nog voldoende tijd om aandacht te vragen voor uw ideeën, initiatieven en wensen in het kader van het collectieve belang. Pas na de verkiezingen wordt er onderhandeld over een regeerakkoord.

Ik roep u daarom op om uw invloed te gebruiken, uiteraard door 15 maart te gaan stemmen, maar vooral door de kracht van sportondernemerschap zichtbaar te maken bij de landelijke politiek.

En realiseer uzelf: de lokale verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden vaak geënt op de landelijke lijn. Dus ook al u alleen in uw eigen vestigingsplaats meer impact wilt hebben, investeer dan ook uw contacten met de lokale en landelijke politiek. Samen bereikt u meer dan alleen…

Deze column is geschreven voor Fit!magazine van Fit!Vak.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.