Sluiten

Buurtsportcoach, bekroon je ervaring

Artikel

Publicatiedatum 16 september 2016

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk bijna 5.000 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal)onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren.

Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat er (nog) niet, veel leer je in de praktijk, daar bouw je je ervaring op. Als buurtsportcoach wil je na je opleiding je cv uitbouwen, je wilt weten ‘wat je waard bent’ in het werkveld. Voor werkgevers is het interessant om te weten op welke manier buurtsportcoaches zich van elkaar onderscheiden. Welke extra competenties hebben ze, in aanvulling op hun opleiding, opgebouwd?

Infographic EVC-traject buurtsportcoach
Infographic EVC-traject buurtsportcoach

Sinds januari 2016 nemen 25 buurtsportcoaches vanuit zeven verschillende werkgevers uit de sport- en beweegbranche en het onderwijs, deel aan het pilot project ‘Erkenning van verworven competenties’. Een EVC traject is een mooie manier om werkervaring zichtbaar te maken. De deelnemers volgen een traject van circa 40 uur verdeeld over 4 tot 5 maanden. Na een objectieve beoordeling ontvangen ze het ervaringscertificaat buurtsportcoach. Dit is een officieel document waarop de verworven competenties, de werkervaring is vastgelegd. Via een examencommissie kunnen ze vervolgens ook een ‘branchecertificaat’ aanvragen. Op dit moment hebben de deelnemers het assessment gehad en hbben ze een ervaringsrapportage en -certificaat ontvangen. vrijwel alle deelnemers hun portfolio gevuld en bereiden beoordelaars een bezoek aan de werkplek voor. Naar verwachting ontvangen de deelnemers eind september het ervaringscertificaat met de bijbehorende rapportage.

 

 

Intensief traject

De deelnemende buurtsportcoaches hebben uiteenlopende mbo- of hbo-opleidingen en werken in verschillende settings. Ze zijn voorlopers en hebben bewust gekozen om zich via deze pilot professioneel verder te ontwikkelen. Het traject is niet eenvoudig, ze moeten er wel wat voor doen. Het portfolio is een uitgebreide ‘digitale map’ met bewijzen van alles wat een buurtsportcoach weet en kan. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld: projectplannen, evaluaties van activiteiten, getuigschriften, verslagen van beoordelingsgesprekken, referenties, diploma’s, deelcertificaten, foto’s, filmpjes, digitale stukken. Tijdens het traject merken sommige deelnemers dat ze in de praktijk veel doen en ervaren maar vrij weinig archiveren of documenteren. “Ik sta er zelf ook van te kijken wat ik allemaal doe”, zegt Nicolette Piscaer, één van de deelnemers. “Het is zo divers, ik ben verbinder, makelaar en uitvoerder, alleen leg ik weinig zaken vast”. Een andere deelnemer, Harry Hamstra geeft tijdens de intake aan “Ik vind het leuk om kritisch naar mijn werk te kijken. Het is goed om mezelf te blijven ontwikkelen en ook zichtbaar te maken waar ik sta. Het is een erkenning van wat we doen.”

De deelnemers bepalen zelf voor welk niveau ze hun portfolio vullen, niveau 3 of 4 (mbo) of niveau 5 (hbo). Bij het vullen en beoordelen van het portfolio is een generiek beroepsprofiel buurtsportcoach leidend. Dit profiel kent de 3 niveaus en is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en Werkgevers in de Sport (WOS).

Betrokkenheid van werkgevers

De Gelderse Sportfederatie, Sport IDNieuwegein, SRO Amersfoort, Sportservice Zwolle, Sportservice Ede, Sportfederatie Berkelland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn de deelnemende werkgevers. Ook voor hen was dit traject nieuw. Niemand wist vooraf hoeveel tijd het zou vragen. Geef je medewerkers ruimte om tijdens werktijd aan hun portfolio te werken? Zo ja, hoeveel tijd mag dat dan zijn? De meeste werkgevers onderkennen dat het vullen van het portfolio meer tijd vraagt dan ze vooraf hadden ingeschat. Ook geven zij aan dat kandidaten onder andere door de Koningsspelen en de meivakantie, in tijdnood kwamen. Bij één deelnemer leidt dat nu tot vertraging omdat hij in het werk prioriteiten moet stellen. Na de zomer pakt hij de draad weer op. Leon van Belle van de certificerende organisatie JEP/Certiforce merkt aanvullend op dat de deelnemers allemaal ontzettend gedreven zijn. “We zien nu al dat de portfolio’s kwantitatief erg goed zijn gevuld. Sommige buurtsportcoaches nemen bij het aantonen van werkprocessen geen genoegen met één bewijsstuk, dat is bijzonder om te zien. We zien echter ook dat veel deelnemers erg laat zijn begonnen waardoor ze nu een inhaalslag moeten maken.”

Samenspraak tussen deelnemer en werkgever

Een EVC-traject is formeel een persoonlijk traject. Om deze reden wordt de intake gehouden tussen de deelnemer en een begeleider van JEP/Certiforce. Gerrie Schäperclaus van Sport Federatie Berkelland was graag eerder betrokken geweest bij het traject. “Wanneer je al vroeg in het traject bent betrokken kun je goed met je medewerkers meedenken, bijvoorbeeld over het niveau waarop ze hun portfolio willen opbouwen”. Andere werkgevers herkennen dit. Leon van Belle stelt dat dit eventueel mogelijk is. “Wanneer een deelnemer en de werkgever het eens zijn over een drie partijen intake, dan kun je daar altijd afspraken over maken. Dat is zeker een aanbeveling voor de toekomst”.

Tussentijdse effecten

Vrijwel alle werkgevers hebben meerder medewerkers voorgedragen voor dit pilot-project. Gerrie Schäperclaus zegt daarover, “Het is positief als meerdere buurtsportcoaches tegelijk aan dit traject werken. Samenwerken motiveert, het brengt bewustwording op gang.” Jeroen van Leeuwen van Sportservice Zwolle merkt ook tussentijds al effect van het traject. “Tijdens functioneringsgesprekken merk ik dat medewerkers die dit traject volgen anders over hun competenties praten dan collega’s die het traject niet volgen. Dat is zowel voor mij als werkgever als voor de buurtsportcoach zelf, een positief en waardevol effect.”

Ervaringen op film in beeld

Opnamen om het werk van buurtsportcoaches zichtbaar te maken
Opnamen om het werk van buurtsportcoaches zichtbaar te maken (Bert Beelen)

Terug naar de deelnemende buurtsportcoaches. Drie van hen, Nicolette Piscaer (Wageningen), Annejet Cramer (Zwolle) en Harry Hamstra (Amersfoort) hebben bij de kickoff bijeenkomst in januari aangegeven mee te willen werken aan een aantal communicatiemiddelen. Eind april en begin mei is er een camerateam bij hen langs geweest. Marco Barten, projectleider van deze pilot, begeleidt de opnames. “Door op locatie te filmen wordt het werk van de buurtsportcoaches letterlijk zichtbaar. Bij Nicolette was het camerateam aanwezig bij een activiteit voor ouderen, bij Annejet tijdens de Koningsspelen en bij Harry tijdens een Special Heroes voetbal battle. Van deze interviews hebben we een compilatie gemaakt. Je krijgt daardoor zowel een indruk van hun gevarieerde werkzaamheden als van het EVC-traject buurtsportcoach dat ze doorlopen.”

Benieuwd naar hun ervaringen?

Bekijk de filmpjes op allesoversport.nl of op het Youtube kanaal van Kenniscentrum Sport. 

Bijscholingsaanbod ten behoeve van‘branchecertificaat’

De deelnemende buurtsportcoaches kunnen, wanneer ze met hun EVC traject alle competenties hebben aangetoond, een ‘branchecertificaat’ aanvragen. Een passende brancheorganisatie bestaat nog niet, het certificaat wordt voorlopig geborgd via de examencommissie die aan deze pilot is verbonden. Hiermee lopen de samenwerkingspartners vooruit op de toekomst.

In het najaar bieden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en CIOS Rijn & IJssel uit Arnhem, beiden samenwerkingspartners bij dit EVC-project, een bijscholingsaanbod aan waarmee deelnemers ‘gaten’ in hun portfolio volledig kunnen vullen. Het programma bestaat voorlopig uit 10 modules die met elkaar leiden tot een integrale ‘proeve van bekwaamheid’. Deelnemers die onderdelen al hebben aangetoond kunnen ‘vrijstelling van onderwijs’ krijgen. Of buurtsportcoaches deelnemen aan de bijscholing is een individuele keuze die ze met hun werkgever bespreken. Een positieve afronding van het bijscholingsprogramma kan leiden tot het ‘branchecertificaat’. Door middel van het aanbieden van het Ervaringscertificaat en de certificaten van de bijscholing aan de examencommissie kan het ‘branchecertificaat’ worden uitgereikt.

Samenwerkingsproject

Deze pilot is een samenwerkingsproject dat wordt gesteund door het werkveld. Kenniscentrum Sport en Werkgevers in de Sport (WOS) ondersteunen werkgevers van buurtsportcoaches bij kwaliteitsontwikkeling. Het Kenniscentrum Sport is de kartrekker van de pilot en draagt een deel van de kosten. Bovendien is er geld beschikbaar uit het Arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’. Hierdoor zijn de kosten voor de deelnemers relatief laag. De WOS volgt het traject met veel belangstelling. “De WOS staat voor goed werkgeverschap in de sport, dat nemen we serieus”, aldus Marjolijn Spoorenberg, beleidsadviseur WOS. “We werken aan goede arbeidsverhoudingen in de sector sport en bewegen. Een EVC-traject kan een werkbare manier zijn om de waarde van medewerkers inzichtelijk te maken. We denken dat het EVC traject relevant kan zijn voor deze ‘jonge beroepsgroep’ en hun werkgevers. Daarom volgen we het vanuit belangstelling.”

Toekomst van het EVC-traject

Het EVC-traject voor buurtsportcoaches is nu nog een pilot. Tussentijds en na afloop voert een externe partij, het Mulier Instituut, een evaluatie uit onder alle betrokkenen. Op basis van de uitkomsten geeft het Kenniscentrum Sport haar visie op de toekomst van het EVC-traject.

Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie kunnen werkgevers (organisaties, instellingen en (sport)verenigingen) natuurlijk altijd vanuit goed werkgeverschap met hun medewerkers bespreken op welke manier zij zichzelf verder ontwikkelen en hoe ze hun verworven competenties kunnen aantonen en documenteren.

Werken aan kwaliteit

Ook op andere manieren werken buurtsportcoaches overigens aan beroepsontwikkeling en kwaliteit. Buurtsportcoaches zijn veelal werkzaam op het snijvlak van sport(verenigingen), (speciaal)onderwijs en welzijn (buurtontwikkeling). Steeds vaker wordt echter lokaal de keus gemaakt om buurtsportcoaches in te zetten op de verbinding met ouderen of de (gezondheids)zorg. Vanuit de kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches – onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) – zijn onlangs acht voorbeeld functieprofielen voor buurtsportcoaches ontwikkeld (MBO uitvoerend en HBO coördinerend). Deze profielen zijn een inspiratiebron voor gemeenten en werkgevers, om buurtsportcoaches ook in andere sectoren in te zetten, zoals ouderenzorg of gehandicaptensport. Ook ontwikkelde SBB een Stappenplan voor werkgevers die overwegen een buurtsportcoach in te zetten. Zowel de functieprofielen als het Stappenplan zijn vindbaar op allesoversport.nl.

Dit artikel verscheen in augustus 2016 in Sport Bestuur & Management.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.