Sluiten

Blog uit Zuid-Korea: wereldwijd aandacht nodig voor inactieve leefstijl

Blog

Publicatiedatum 16 november 2017

Hoe vinden we wereldwijd een antwoord op de ‘epidemie van inactiviteit’? Hoe maken we spelen en sporten weer prioriteit in het leven van kinderen? Welke strategieën werken elders en wat kunnen we daarvan leren in Nederland? In Seoul vond eind 2017 het 25ste TAFISA World Congress plaats, met 500 deelnemers uit 85 landen. Kenniscentrum Sport deelt in een blog de ervaringen van adviseurs Jacqueline Kronenburg (congresrapporteur en spreker) en Peter Barendse (vice president Board of Directors TAFISA). Zie op Twitter #tafisacongress17.

Donderdag 16 november

een folklore dans tijdens Tafisa congres
(Foto: Kenniscentrum Sport)

 Een belangrijke dag voor de Nederlandse delegatie bij het TAFISA World Congress. Voor Kenniscentrum Sport-collega Peter Barendse draait het om de General Assembly later die dag, waar hij op de nominatie staat te worden herkozen… of niet, want vanuit het Europese continent zijn er zeven kandidaten en dat zijn er twee te veel. Voor Hellen Kleijberg die namens NOC*NSF en Sport Fryslan de presentatie geeft in diezelfde vergadering van de plannen voor de TAFISA European Sport for All Games in Friesland in augustus 2018. Voor mij omdat ik op dat enorme podium van de Crystal Room in het Lotte World Hotel mijn rol als congresrapporteur start en daarna veel aantekeningen ga maken. En voor Wim Florijn, die na jaren bestuurslid van TAFISA te zijn geweest, zijn bijdrage levert tijdens de Certified Leadership Course voor Koreaanse vertegenwoordigers van breedtesportorganisaties. Deze CLC’s worden door het Internationaal Olympisch Comité bekostigd en door TAFISA uitgevoerd in allerlei landen waar het fundament van leiderschap in de sport en kennisontwikkeling over de sport nog een tandje hoger mag.

Het congres gaat van start met een songfestival-achtige presentatie: eerst in het Koreaans en dan in het Engels, met feestelijk geklede presentatoren en op grote schermen een multimediapresentatie. En natuurlijk mag een gezonde dosis folklore niet ontbreken, met schitterende traditionele dansvormen foto. Een parade van sprekers volgt elkaar op. Natuurlijk eerst de TAFISA-president Ju-Ho Chang, die spreekt van een mijlpaal in de geschiedenis van Sport for All: voor het eerst wordt door en voor TAFISA een mission statement afgekondigd ‘Mission 2030, a better world through Sport for All’. Het doel is tweeledig: toename van het aantal mensen dat sport en beweegt, maar ook meer aandacht voor de positieve impact die dat kan hebben: “Through sport for all, the world will be a better world.”

Sport is een mensenrecht

TAFISA wordt steeds meer gezien als de toonaangevende organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de breedtesport. Automatisch kom je daardoor veel in contact met IOC, dat in het kader van de Olympische legacy nadrukkelijker dan in het verleden ook de brede basis van sport en bewegen wil stimuleren. De twee organisaties hebben elkaar gevonden, in die zin dat TAFISA een aantal projecten samen met IOC uitvoert, zoals het nieuwe Active Wellbeing Cities en de eerder genoemde CLC’s. TAFISA blijft daarbij wel haar onafhankelijke positie houden. Desondanks zien we dit congres de IOC-vertegenwoordiger wel heel vaak op het podium, maar dat kan ook aan de persoon liggen.

Sam Ramsamy (IOC) bij TAFISA World Congress in Seoul
Sam Ramsamy (IOC) vertelt in Seoul over de Apartheid in Zuid-Afrika, waardoor bijvoorbeeld stranden en zwembaden alleen toegankelijk waren voor blanke mensen.

Sam Ramsamy is een Zuid-Afrikaan die in de tijd van de apartheid twintig jaar in ballingschap in Londen leefde en in die tijd al het alternatieve National Non-Racial Olympic Committee oprichtte. Na de vrijlating van Nelson Mandela – ‘a good friend’ – werd hij president van het nieuwe NOC van Zuid-Afrika. En inmiddels is hij al enige jaren IOC-bestuurslid met een speciale taak in het bevorderen van breedtesport. Hij raakt het publiek met zijn statement ‘The practice of sport is a human right’. In zijn jeugd waren de stranden en zwembaden van Durban verboden gebied voor non-Europeans’: slegs vir blanke. Hij gaf met anderen in eigen beheer zwemles, om verdrinkingsgevallen te voorkomen. Is het daarom dat hij zich nu inzet om wereldwijd de zwemvaardigheid te verhogen? Anno 2017 verdrinken jaarlijks 400.000 mensen, vertelt Ramsamy. En hij koppelt Project Active World 2030 van TAFISA aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “Sport is een natuurlijke partner en een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.” Hij kan het mooi verwoorden: “Bring sport to everyone everywhere’ , want dat is niet alleen goed voor de individu, maar voor de maatschappij als geheel.

Even later krijgt Ramsamy een Jürgen Palm Award, als erkenning voor het werk voor de ‘sport for all’ beweging. Die Award gaat ook naar EU-commissaris Tibor Navracsics en naar voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, die eigenlijk hier zou spreken over de relatie tussen sport en de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, maar helaas verhinderd is. Heel spijtig vind ik dat: ik had hem graag in persoon willen zien en horen.

Gelijkwaardige kansen voor vrouwen in sport nodig

Maar er is ook een voordeel, want nu staan er twee vrouwelijke key note sprekers op het podium in plaats van één. Ruth Maphorisa uit Botswana, de voorzitter van de International Working Group on Women and Sport, benadrukt dat gelijkheid voor vrouwen en mannen in de sport een basisbeginsel is voor goed sportbestuur. En de effecten van gelijkwaardige kansen voor vrouwen in de sport, gaan ver volgens Maphorisa: ze kunnen direct worden gelinkt aan winst voor de economie, maatschappij en gezondheid. Deze uitspraak sprak me in het bijzonder aan: “Equality for men and women in sport can shape attitudes to women in leadership.” Om te noteren: van 17 tot 20 mei 2018 organiseren ze hun internationale conferentie in Botswana: “Determine the future. Be Part Of The Change”.

op een podium voeren 5 vrouwen in traditionele jurken een dans uit
(Foto: Kenniscentrum Sport)

En dan Catherine Forde, nog zo’n power lady, uit Trinidad en Tobago. Als een van de vice-presidenten van TAFISA heeft zij de taak om toe te lichten wat Project Active World 2030 inhoudt. In niet mis te verstane bewoordingen maakt ze de urgentie duidelijk van een mondiaal gedragen missie om sport en bewegen te stimuleren: ‘The world has stopped moving’. Er zijn al meer obese dan ondervoede mensen wereldwijd en voor het eerst in de historie hebben kinderen een lagere levensverwachting dan hun ouders, aldus Forde. In Project Active World staat centraal dat de sport zijn bijdrage moet vergroten aan de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, van economische impact tot gemeenschapsgevoel en van gezondheid en welbevinden tot het streven naar vrede. TAFISA wil alle mogelijke stakeholders ondersteunen in het overwinnen van de grootste uitdagingen, zegt de vice-president. Niet om TAFISA groter te maken, maar om samen met alle leden de wereld een beetje mooier te maken door sport in te zetten.

Op zoek naar de Twitter King of Queen

Haar boodschap om na dit congres de boodschap verder te brengen, sluit naadloos aan bij mijn aanbevelingen als congresrapporteur. Want TAFISA wordt vaak een familie genoemd en zo ziet het er ook uit tijdens het congres: groepjes drommen samen en oude bekenden worden hartelijk gegroet. Mijn oproep is dan ook om vooral veel te gaan

Jacqueline Kronenburg bij TAFISA World Congress
Jacqueline Kronenburg van Kenniscentrum Sport als congresrapporteur bij het TAFISA World Congress in actie.

delen buiten de familie, om te beginnen via social media tijdens het congres. Omdat sporters nooit wars zijn van een beetje competitie, beloof ik de Twitter Queen of King te gaan zoeken en te belonen. Het is al een hele zit die dag, dus het publiek doet graag mee aan mijn oproep om even te gaan staan en zwaaien voor een foto voor Twitter met hashtag #tafisacongress17 .

 

Hoera, Peter wordt herkozen bij TAFISA

En dan is het programma nog niet afgelopen, want er volgt nog een paneldiscussie en een sessie met language tables: in groepen van 8 kun je in je eigen taal discussiëren over centraal gestelde vragen. Voor alle stemgerechtigde

Overzichtsfoto deelnemers TAFISA congres
Even staan en de handen in de lucht voor social media…(Foto: Kenniscentrum Sport)
Groepsfoto TAFISA bestuur vanuit kikvorsperspectief
Nieuwe Board of Directors TAFISA (Foto: Kenniscentrum Sport)

leden én de kandidaten voor een boardfunctie of een bid voor een van de Tafisa-evenementen breekt vervolgens nog een spannend moment aan: de General Assembly. Als collega van Peter Barendse kan ik natuurlijk niet achterblijven bij de lobby die her en der voor kandidaten wordt uitgevoerd. Als een marktvrouw sta ik hem aan te prijzen bij het kandidatenbord, voordat iedereen naar binnen gaat. Wie weet heeft het geholpen: hij is in elk geval zonder problemen herkozen voor een periode van vier jaar, evenals de 80-jarige president Ju-Ho Chang bijvoorbeeld. In Azië wordt die hoge leeftijd anders bezien dan bij ons, legt Peter later nog eens uit. Waar wij zo iemand echt niet meer in een hoge functie benoemen, is er in deze kringen eerder respect voor iemands lange loopbaan en wordt er geen hindernis opgeworpen voor herverkiezing. Tja, zo kun je het ook bekijken. Toch vind ik het zelf – ondanks mijn waardering voor wat deze oudere president tot stand heeft gebracht met Project Active World – wel tijd worden voor een jongere en liefst ook vrouwelijke president van TAFISA…

Met diplomaten aan tafel

Door een lange stemronde voor de nieuwe Board komt de presentatie van de TAFISA European Sport for All Games in Friesland wat in de knel: in een kleine vijf minuten wordt dat besproken en geaccordeerd. De niet-stemgerechtigden – zoals ik – zitten intussen in de grote eetzaal ongeduldig te wachten op de groep die nog steeds zit te vergaderen. Gelukkig heb ik het getroffen met mijn tafelgenoten, nu ik zelf als ‘vip’ door het leven ga hier: ik heb mooie gesprekken met de ambassadeur van Oekraïne en zijn vrouw, die net een paar maanden geleden vanuit Nederland naar Zuid-Korea zijn overgeplaatst. En ze missen Nederland zo… en hun zoon, die in Groningen is gaan studeren. Belangrijke vraag: vinden Nederlanders het nu echt niet erg om nat te regenen? Waarom komen vrienden van hun kinderen drijfnat binnen en slaan ze toch het aanbod af om warm te douchen en zich om te kleden in droge geleende kleding? Dat snappen ze na jaren Nederland nog niet… Ik beloof ze het net gepubliceerde filmpje ‘How to survive the Dutch weather’ te sturen….

En met de vrouwelijke ambassadeur van Zuid-Afrika is het fantastisch praten. We hebben het over een van de doelen van TAFISA, namelijk het behoud van traditionele sporten en spellen. Ze vertelt over een spel met een voor mij onuitsprekelijke naam – want er zit een Zulu-klikgeluid in – dat ze als kind zo graag speelde. Iets met een steen omhoog gooien en tegelijkertijd een steen grijpen uit een stapeltje, zonder dat die andere steen op je hand komt. Later is ze de koning te rijk als aan haar andere kant de ANC-held Sam Ramsamy naast haar plaatsneemt. En ik denk aan zijn terechte woorden eerder die dag: “Het heeft geen zin om hier op dit congres alleen maar te zitten, te luisteren, foto’s te maken en te lachen. Op het volgende wereldcongres zou iedere deelnemer hier een papier moeten meenemen waarop staat wat hij heeft gedaan in zijn land in de afgelopen twee jaar om Project Active World te realiseren. “We have to be active, stop talking, let’s work! “

En wat staat er nog op het programma?

Op vrijdag 17 november staat een Lagerhuissessie onder leiding van Peter op het programma en ben ik zelf aan de beurt als ‘impulse speaker’ in een parallelsessie die provocerend ‘Making sport for all sexy’ is genoemd. Uiteraard ga ik daar een twist aan geven. 

panoramafoto Seoul Olympic Park
Olympic Walking Day in Seoul, natuurlijk in het Olympic Park.(Foto: Kenniscentrum Sport)

En op diezelfde dag ga ik samen met drie andere vrouwen uit Australië, Denemarken en Nederland de night market verkennen. En wacht op zaterdag nog een Olympic Walking Day door het schitterende olympische park van Seoul, met veel interessante demonstraties en een paar duizend deelnemers. Zie ik nog een paleis uit de veertiende eeuw. En ga ik nog één keer uit mijn comfort zone met weer een speech op een megapodium met 500 congresgangers voor me, waarin ik mijn ontdekkingen tijdens dit congres presenteer als congresrapporteur. Die ontdekkingen komen nog terug in een artikel dat in december op Allesoversport zal verschijnen. Maar zover is het nog niet op dat moment: wat is het op deze slotavond heerlijk dansen als de enige echte ‘Gangnam Style’ –zanger Psy met zijn dansgroep op komt…

Bericht van de herkozen vicevoorzitter

Tijdens het congres hield Tafisa ook de tweejaarlijkse General Assembly. Tijdens deze lange zit werden belangrijke wijzigingen in de statuten goedgekeurd. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat Tafisa klaar is voor de toekomst. Bijvoorbeeld door te voldoen aan – of zelfs voorop te lopen – in good governance en transparantie. Als lid van de Board of Directors heb ik [PB] meegewerkt aan de totstandkoming van deze statutenwijziging.

Een andere essentiële wijziging is dat vanaf de volgende ledenvergadering alle soorten leden stemrecht hebben. Daar waar voorheen alleen “national members” (veelal ministeries van landen) mochten stemmen, mogen vanaf de ledenvergadering in Tokyo (2019) ook “supporter members” (zoals universiteiten) en “international members” (allerhande internationale sportbonden en ngo’s) hun stem uitbrengen. Ook krijgen zij een plek in het bestuur.

Tijdens de vergadering werd ook het nieuwe bestuur voor de periode 2017-2021 gekozen. De huidige voorzitter Dr. Ju-HO Chang uit Korea werd met applaus herkozen als voorzitter. Er is een tweede bestuurslid uit het Afrikaanse continent gekozen, de Turkse en Hongaarse kandidaten haalden het jammergenoeg niet. En ik ben blij en dankbaar dat ik na mijn eerste periode ben herkozen als vicepresident en weer deel ga uitmaken van deze bijzondere internationale sport for all organisatie.

Woensdag 15 november

Lotte World Tower
Lotte Wold Tower (Foto: Kenniscentrum Sport)

Terwijl Peter Barendse vergaderingen heeft met de Board of Directors en met zijn eigen TAFISA Europe om de algemene vergadering voor te bereiden, ga ik (JK) Seoul in. Direct bij het Lotte hotel, de Lotte department store, het Lotte theater, het Lotte amusementspark en de Lotte Tower ligt een meer dat natuurlijk Lotte Lake heet. Een uitgelezen plek om even de frisse ochtendlucht op te snuiven en een wandeling te maken langs de fraaigekleurde bomen en struiken. Ook hier is het herfst.

Bord in park Seoul
Een park in Seoul waar je niet mag fietsen, skaten, je hond uitlaten en roken. Hardlopen en wandelen wel, maar in één richting graag.(Foto: Kenniscentrum Sport)

Wandelen is hier serious business: je mag maar één kant op. Hardlopers zijn ook toegestaan op deze baan die qua ondergrond ook als een atletiekbaan aanvoelt. Maar waar je in Nederland moet oppassen voor fietsers, skaters en honden, is dat hier gewoon ‘verboden toegang’. Overigens is roken ook verboden in de nabije omgeving van dit wandelpad en dat spreekt me wel aan. In eerste instantie vond ik het eenrichtingsverkeer en de uitsluiting van andere bewegingsvormen regelzucht, maar na het rondje om het meer ben ik om: dit is wel heel prettig ongestoord lopen…

Dankzij mijn lidmaatschap van het internationale vrouwennetwerk Soroptimist International heb ik de rest van de dag Koreaans gezelschap én een auto met chauffeur, hoe luxe kun je het hebben… Eerste stop: het uitzicht vanaf het Grand Hyatt Hotel, waar de Amerikaanse president Donald Trump (hij heeft hier ook twee Trump towers…) een paar dagen geleden nog verbleef. Er wordt hard gewerkt aan de ombouw van het buitenbad naar een ronde ijsbaan, met Seoul aan je voeten. En naar het schijnt met zowel een barbecue als een kerstboom als entourage erbij. Vanaf 1 december is het schaatsseizoen geopend hier. Overigens is er in de Lotte department store ook een ijsbaan die zelfs tot middernacht geopend is.

Sky Park een hooggelegen oase in de drukte van Seoul
Sky Park is een hooggelegen oase in de drukte van Seoul (Foto: Kenniscentrum Sport)

Met de twee Koreaanse Soroptimisten ga ik op zoek naar het Sky Park. Wereldwijd is er aandacht voor deze traverse, die door Nederlandse architecten is ingericht op een voormalige fly-over over het Seoul treinstation en vierbaanswegen. De twee vrouwen uit Seoul hebben deze noviteit in hun stad zelf nog niet aanschouwd. En dus gaan we gedrieën op ‘de koudste dag tot nu toe’ (het is gewoon lekker fris) naar boven om te zien hoe Seoul invulling geeft aan het idee van een actieve stad. Er wordt zo midden op de dag goed gelunchwandeld en er zijn veel plekjes waar je in de zomer graag gaat zitten, inclusief fijne vijvers. Alleen de kinderen komen er een beetje bekaaid af in het deel dat ik heb bezocht: ik tel twee kleine trampolines, maar dan wel met uitzicht op de kruisingen vol verkeer diep onder je. 

een groep mensen maakt een wandeling door Seoul
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In het oude deel van Seoul nog een kleine wandeling door de smalle straatjes van weleer, met de traditionele huizen op een helling gelegen. Heel Seoul is omringd door bergen, dus in principe is de natuur nooit ver weg. Alleen kan je er door het enorme autoverkeer wel uren over doen om van de ene kant naar de andere kant te komen. Seoul telt maar liefst 12 miljoen inwoners en velen van hen hebben een auto.

een foto genomen door de glazen vloer in de Lotte Tower
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Woensdagavond begint het TAFISA World Congress dan echt met een welkomstreceptie in de Lotte Tower, dat met zijn 550 meter in de top 5 van hoogste gebouwen ter wereld staat, Spectaculair om op het bovenste dek op de glazen vloer te gaan staan en 500 meter naar beneden te kijken. Zelfs ons 32 etages tellende Lotte hotel is een poppenhuis vergeleken hierbij. Ook bij de welkomstreceptie merken we hoe belangrijk Korea dit congres vindt. Er zijn belangrijke sprekers van het ministerie en de stad en het Koreaanse Olympisch Comité. Voorzitter Ju-Ho Chang neemt alvast een voorschot op het thema van het congres: ‘Project Active World, defining a new horizon’. De kern is dat we met een wereldwijd probleem zitten om inactiviteit een halt toe te roepen en dat een wereldwijde aanpak gewenst is. De komende dagen zal TAFISA Mission 2030 tussen de oren van de deelnemers proberen te krijgen. Met steun van het IOC, dat via TAFISA sterker wil inzetten op een fundament van meer sport en bewegen in het dagelijks leven, naast de topsport waar altijd de focus naar uit is gegaan.

Donderdag gaat het congres van start en mag ik ook als congresrapporteur het podium op. Voor Peter Barendse is het een spannende dag of hij herkozen wordt als lid van de Board of Directors van TAFISA. Dit blog zal morgen weer worden van een update worden voorzien. En voor wie daar niet op kan wachten: via Twitter wordt al veel gecommuniceerd met #tafisacongress17.

Dinsdag 14 november

een aantal gastvrouwen verwelkomen gasten voor het Tafisa World Congress
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Met de Winterspelen in Pyongchang voor de deur, pakt Korea fors uit met de organisatie van dit internationale breedtesportcongres. Dat merken we al aan de ontvangst: zes jonge vrouwen in de prachtige traditionele dracht vangen ons bij de luchthaven op. Twee van hen staan onzichtbaar rillend bij de bushalte te wachten totdat we netjes zijn ingestapt. Eenmaal aangekomen bij het Lotte World Hotel zien we enorme billboards en spandoeken om het TAFISA World Congress aan te kondigen. De banner van het Concertgebouworkest – dat hier in Seoul begint met zijn Azië-toer – valt er behoorlijk bij in het niet. Naar het schijnt, heeft Korea een miljoen geïnvesteerd in dit congres. Vergelijkingen met onze eigen editie vier jaar geleden in Enschede gaan in dat opzicht mank. Maar we zijn nog steeds trots hoe we met een minimaal budget een congres hebben neergezet dat de toon heeft gezet voor volgende TAFISA-events:

  • meer interactie
  • meer zelf in beweging
  • meer praktijkvoorbeelden aan het woord.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.