Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Bewegingsonderwijs

Feiten & cijfers

Hoe vaak werken kinderen zich onder schooltijd in het zweet? En hoe lang duren de gymnastieklessen? Is er een verschil tussen de groepen in het basisonderwijs (PO)? En hoe is het gereld in het voortgezet onderwijs (VO)? Bestaan er grote verschillen tussen de onderwijstypen, of is het overal ongeveer hetzelfde?

Omvang lestijd voor bewegingsonderwijs in het PO varieert naar groep

In 2013 werd in de groepen 1 en 2 van de basisschool gemiddeld 144 minuten per week bewegingsonderwijs gegeven. Op 54% van de basisscholen werden minimaal 3 lessen bewegingsonderwijs gegeven in de groepen 1 en 2. Per les werd gemiddeld 45 minuten ingeroosterd. Voor de groepen 3 t/m 8 van de basisschool was er gemiddeld 87 minuten per week aan lestijd voor bewegingsonderwijs in 2013. In de groepen 3 t/m 8 stonden op driekwart van de basisscholen twee lessen van gemiddeld 48 minuten op het rooster.

Omvang lestijd voor bewegingsonderwijs in het VO varieert naar onderwijstype en leerjaar

In 2014 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs gemiddeld 150 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, doorgaans drie lesuren van 50 minuten per week. Na het eerste leerjaar, neemt dit sterk af tot 97 minuten in het vierde leerjaar en 58 minuten in het laatste jaar van het vwo.

Tabel: Bewegingsonderwijs primair en voortgezet en onderwijs
Gemiddeld ingeroosterde lestijd voor lichamelijke opvoeding 2014 naar onderwijsniveau en leerjaar* (minuten per week)

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Vmbo bbl/kbl** 156 136 109 97
Vmbo gl/tl** 151 127 110 96
Havo 147 121 108 99 66
Vwo 145 116 105 98 90 58

Bron: Mulier Instituut (Nulmeting lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs 2014)

* Ingeschat door sectieleiders lichamelijke opvoeding 2014
** bbl/kbl is de beroepsbegeleidende en kaderberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo, gl/tl is de gemengde en theoretische leerweg.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.