Sluiten

Belemmeringen voor meer bewegingslessen in het basisonderwijs

Artikel

Publicatiedatum 8 september 2016

Wat voor knelpunten komen basisscholen tegen die meer bewegingslessen willen opzetten? De belangrijkste belemmeringen op een rij.

een klok
(Foto: KVLO)

In het algemeen geldt dat de knelpunten wisselen en verschillen per regio. Scholen in krimpgebieden hebben te maken met financiële en organisatorische knelpunten vanwege afnemende leerlingaantallen en fusies. Binnen de 37 grootste gemeenten worden weer andere belemmeringen ervaren. In de nulmeting bewegingsonderwijs noemt ruim 60 procent van de schoolbesturen onvoldoende financiële middelen als belemmering om de lestijd bewegingsonderwijs uit te breiden. Dit geldt vooral voor scholen waar het bewegingsonderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten. Ook is de ruimte in het rooster beperkt.

Uit gesprekken van OCW met de grootste gemeenten komen de volgende punten naar voren:

1: De school heeft te veel kerntaken

Gemeenten geven aan dat bewegingsonderwijs een van de vele kerntaken is. Daardoor sneeuwt dit een beetje onder en krijgt het minder aandacht dan het verdient.

2: Te weinig bevoegde leerkrachten

In sommige gemeenten is er een tekort aan bevoegde leerkrachten. Jonge leraren die net van de PABO komen, hebben niet meer automatisch een lesbevoegdheid bewegingsonderwijs. De ruime meerderheid van de basisscholen die groepsleerkrachten inzetten voor bewegingsonderwijs, heeft problemen om deze lessen door bevoegde leerkrachten te laten verzorgen. Op een kwart van de basisscholen geven ook niet volledig bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van spellessen.

3: Onvoldoende accommodaties en ruimten

In sommige gemeenten zijn niet altijd voldoende gymaccommodaties en ruimten beschikbaar. Hierdoor is het niet overal mogelijk om tweeuur bewegingsonderwijs te geven. De beschikbaarheid van accommodatie hangt sterk samen met het aantal leerlingen van de school. In de nulmeting geeft 71% van de scholen met vierhonderd of meer leerlingen aan problemen te verwachten bij het inroosteren van een extra les bewegingsonderwijs. Op scholen met honderd of minder leerlingen speelt dat bij een derde. Belangrijk knelpunt is de ouderdom van accommodaties, veel gemeenten hanteren een afschrijftermijn van 50 jaar. Ook heeft nieuwbouw niet altijd gelijke tred gehouden met ontwikkeling van het leerlingenaantal.

Politieke oplossing

In reactie op het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Heerema voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in april 2016 toegezegd kwalitatief goed bewegingsonderwijs nog verder te stimuleren en gesignaleerde knelpunten gezamenlijk met scholen, gemeenten en sportverenigingen op te lossen.

Lees meer

Lees ook het Plan van aanpak bewegingsonderwijs van het ministerie van OCW, PO-raad en NOC*NSF.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.