Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Beachkorfbal

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Het KNKV richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar (VMBO / MBO / VO).

Het sportaanbod van Beachkorfbal is laagdrempelig en is volledig afgestemd op de leefwijze en belevingswereld van jongeren. Beachkorfbal is bedoeld voor bestaande leden die bijvoorbeeld gaan studeren of andere interesses krijgen, waardoor deze doelgroep dreigt uit te vallen uit de reguliere korfbalcompetitie. Maar ook voor jongeren die nog niet sporten is Beachkorfbal een aantrekkelijke, toegankelijke sport om te beoefenen. Dit komt mede door het hippe en stoere karakter van de sport

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond wil de uitstroom van jongeren verminderen, door ze d.m.v. Beachkorfbal langer te behouden voor de korfbalsport. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat deze doelgroep aan het sporten blijft. In de zomerperiode(mei t/m augustus) is er een wekelijks sportaanbod voor Beachkorfballers. Tijdstippen worden door de vereniging vastgesteld. Na afloop van de trainingen/wedstrijden is het van groot belang dat de ongedwongen sfeer wordt voortgezet buiten het veld.

Het KNKV heeft al sinds oudsher via haar verenigingen een goede relatie met het Basisonderwijs.

De laatste jaren is de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs sterk verbeterd. De spelvorm ‘Mission Olympic’ heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.

Het KNKV denkt met het product Beachkorfbal een belangrijke troef in handen te hebben om jongeren tussen de 12 en 18 jaar hernieuwd te laten kennismaken met korfbal.

De kennismakingslessen Beachkorfbal, verzorgd door de plaatselijke korfbalvereniging met mogelijke ondersteuning door de sportconsulenten van het KNKV, vormen een belangrijke basis om korfbal op een flitsende wijze onder de aandacht te brengen bij alle jongeren in het VMBO, MBO en VO. Kinderen die veelal geen zin hebben om met de gymles mee te doen of andere vormen van sport uit te oefenen proberen wij door middel van Beachkorfbal aan het sporten te krijgen.

Het aanbod start met een kennismakingstoernooi, wat in samenwerking met verenigingen en school wordt georganiseerd. Om vervolgens structureel trainingen en Beachkorfbalmogelijkheden aan te bieden vanuit de vereniging.

Probleembeschrijving

Het KNKV analyseert jaarlijks haar ledencijfers en de afgelopen twee is er expliciet onderzoek gedaan naar de stopmotieven van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Ca. 10% zegt zijn lidmaatschap op in deze categorie.

Verreweg het belangrijkste argument dat deze doelgroep aangeeft is het gebrek aan tijd i.v.m. studie of bijbaan. Dit argument heeft alles te maken met een (te) grote belasting van twee keer per week trainen en een wedstrijd in het weekend. Het ontbreken van een alternatief en meer flexibel sportaanbod zorgt ervoor dat jongeren stoppen met korfbal in deze leeftijdsfase. Deze jongeren kiezen ervoor hun tijd te besteden aan school, een bijbaantje of ze kiezen voor de computer(X-box, Playstation) of andere niet sportieve activiteiten. Er wordt weinig tot niet overgestapt naar andere sporten.

Met het product Beachkorfbal probeert het KNKV nu in te spelen op dit probleem van vroegtijdige uitstroom door een sportaanbod samen te stellen door en voor deze categorie.

Beachkorfbal biedt vele nieuwe mogelijkheden voor het korfbal en de clubs en heeft alles in zich om een succesvol nieuw korfbalproduct te worden. Naast zijn eenvoud in spelregels waardoor iedereen direct mee kan doen, sluit het perfect aan bij de tijdgeest van nu en de wensen van de jongeren. In de huidige sportbeleving gaat de look & feel  van de sport een steeds grotere rol spelen. Beachkorfbal sluit hier perfect op aan: spectaculaire moves, snel spel, korte intensieve wedstrijden, flitsende entourage & entertainment, hip imago, man & vrouw, versimpelde spelregels en begrijpelijk voor de niet-korfballer.

Het is van essentieel belang dat deze doelgroep blijft sporten. Hiermee kan worden bijgedragen aan het voorkomen van problemen zoals: hangjongeren, overgewicht en computerverslaafden e.d. Buiten de persoonlijke problemen die voorkomen worden als we deze categorie kinderen binnen kunnen houden heeft de vereniging ook de voordelen van het aanblijven van deze jonge leden. Deze leden blijven betrokken bij de vereniging en kunnen hierdoor ook een stukje vrijwilligerswerk oppakken.

Doelgroepen

Jongeren die dreigen te stoppen met regulier korfbal in de leeftijd van 12-18 jaar.

Kenmerken doelgroep:

 • Minder tijd voor structureel sportaanbod zoals het reguliere korfbal lidmaatschap, die 10 maanden duurt
 • Behoefte om aangesloten te zijn bij een hippe en moderne tak van sport en een jonge sfeer
 • Sociale contacten voor jongeren is op deze leeftijd erg belangrijk.

Intermediaire doelgroep

Docenten van MBO, VO en VMBO zijn betrokken met als doel – werving van de doelgroep

Trainers van de vereniging verzorgen de trainingen aan de doelgroep bij de vereniging

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Jongeren in de leeftijd van 12-18 blijven/gaan structureel Beachkorfballen met als uiteindelijke gevolg dat het uitvalpercentage van deze doelgroep aanzienlijk terugneemt.

Subdoel

 • Jongeren blijven of worden lid van de korfbalvereniging
 • Binding creëren en/of behouden tussen de jongeren en de vereniging om deze kinderen weer binnen de vereniging te kunnen inzetten voor vrijwilligerswerk.

Bijvangst

 • Gebruik van de velden direct na schooltijd: een goede invulling omdat de velden op dat moment leeg staan.
 • Door jongens en meiden samen te laten sporten zal de ontwikkeling van de jongeren ten goede komen als we het hebben over gelijkheid van geslacht.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Oriëntatie, draagvlak en voorbereiding

 • Draagvlak creëren binnen de vereniging
 • Samenwerking aangaan met onderwijs met als doel behoud/werving van de doelgroep
 • In samenwerking met KNKV een plan van aanpak opzetten inclusief een financieel plan
 • Duur ca 2 maanden

Vormen van een werkgroep, planning en training van kader

 • Bij elkaar roepen en opstarten werkgroep
 • Tijdspad/planning van de uitvoering van de interventie bepalen
 • Scholen van trainers
 • Duur ca 1 maand

Uitvoering: kennismaking op scholen en introductie bij de vereniging

 • Kennismaking: 1 maand
 • Introductie: ca 4 maanden

Vervolg: verleiden tot lidmaatschap

 • Aanbieden van een vernieuwde vorm van lidmaatschap: één keer per week trainen en één toernooi in de maand.

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt uitgevoerd op bestaande Beachvelden bij verenigingen op hun accommodatie of bij een gemeente locatie waar Beachvelden aanwezig zijn. Uiteraard kan dit ook op het strand plaatsvinden. De interventie wordt uitgevoerd door de plaatselijke korfbalvereniging in samenwerking met het KNKV. Daarnaast kan ook de buurtsportcoach van de gemeente een rol spelen bij de uitvoering.

De kennismakingslessen vinden plaats tijdens de reguliere gymlessen van het voortgezet onderwijs. Het vervolg (introductieprogramma vereniging, naschools aanbod) vindt plaats bij de korfbalvereniging of op een in de buurt gelegen Beachlocatie.

Ondersteuning

De ondersteuning vanuit de bond wordt gedaan door verenigingskaderconsulenten, die verenigingen beleidsmatig ondersteunen met het opzetten van een plan van aanpak. De sportconsulenten ondersteunen meer op het gebied van de praktische uitvoering en scholen het kader bij om dit sportaanbod goed uit te voeren.

De verenigingskaderconsulenten zijn bezig om korfbalverenigingen te ondersteunen met goed opzetten en onderhouden van hun lokale netwerk.

Ter ondersteuning van de (vak)leerkrachten en trainers van clubs werkt het KNKV nauw samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Zo zijn er leskaarten ontwikkeld, die zeer geschikt om Beachkorfbal te introduceren aan leerlingen van het primaire onderwijs.

Materialen

Indien de interventie akkoord is bevonden zal er op de website een link komen naar de informatie die nodig is om deze subsidie aan te vragen. De beschrijving van de interventie, de doelgroep en de mogelijkheden voor potentiele afnemers. Hier is ook een Toolkit beschikbaar met basisartikelen om Beachkorfbal op te zetten.

Organisatie

Organisatie: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
Telefoon nummer organisatie: 0343-499600

Organisatie: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
Telefoon nummer organisatie: 0343-4999600

Contactpersoon

Naam: Barry Schep
Telefoon nummer: 0343499600
Email: Barry.schep@knkv.nl

Naam: Barbara Bakker
Mobiel nummer: 06 10891799
Email: barbara.bakker@knkv.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.