10 tips om de samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en gemeente te bevorderen | Alles over sport

10 tips om de samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en gemeente te bevorderen

Artikel

geplaatst op: 26 juli 2016

Tien tips voor gemeenten om de samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen te bevorderen en ervoor te zorgen dat mensen zich een gezondere leefstijl eigen maken. De tips zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en op onderzoeken van de universiteiten van Maastricht en Wageningen. In een paar minuten lees je waar je het beste mee kunt beginnen, hoe je samenwerking tussen zorg, welzijn en sport kunt faciliteren en hoe je bijvoorbeeld zorgverzekeraars kunt benutten om je beleidsdoelstellingen te realiseren.

 

Belang van een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn sport en gemeente

Sport en beweging is een belangrijk middel om mensen met een risico op één of meerdere chronische aandoeningen langer zelfredzaam te houden, fitter en actiever te krijgen en mee te laten doen in de maatschappij. Voor veel inactieve volwassenen en ouderen is het lastig om uit zichzelf meer te gaan bewegen. Een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen binnen een wijk- of buurtgericht netwerk en een gerichte aanpak leiden tot gezondere inwoners. Die actiever zijn, met meer sociale contacten.

Eerder publiceerde Kenniscentrum Sport al 10 tips voor buurtsportcoaches, 10 tips voor sport- en beweegaanbieders en 10 tips voor zorgverleners. Uiteindelijk hebben zij allemaal een gedeeld belang: gezondheid! De gemeente, de zorgverlener, de sport- en beweegaanbieder, de buurtsportcoach en natuurlijk de burgers zelf kunnen daar allemaal vanuit eigen kracht aan bijdragen.

Auteurs:

Marco Barten
Kenniscentrum Sport

Bewaren:

Bewaren

Gerelateerde artikelen

Anderen bekeken ook