Sluiten

10 jaar InnoSportNL

Artikel

Publicatiedatum 11 april 2016

Op 7 september 2015 startte de eerste subsidieronde van Sportinnovator – de opvolger van InnoSportNL – voor initiatiefnemers van ‘ideeën, projecten en centra waarvan topsporters, recreatiesporters en startende sporters profiteren’. Maar wat gebeurde er eigenlijk in de afgelopen 10 jaar op het gebied van sportinnovatie in Nederland? Een overzicht.

Eind 2005 sloegen TNO Sport en NOC*NSF de handen ineen voor de oprichting van de stichting InnoSportNL. De drie jaar daarvoor (september 2002-september 2005) werd het programma ‘Samen voor Goud’ uitgevoerd, met financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken. Doel van het programma was om de innovatiebelangen van sport, bedrijfsleven en kennis actief te verkennen, de partijen samen te brengen in innovatieprojecten en het kennisaanbod en de kennispartijen te structureren.

15 miljoen euro

sportcomplex met zonnepanelen en reclameborden van oa Innosport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Eind 2005 vroegen NOC*NSF en TNO Sport, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), een subsidie aan uit het toenmalige Fonds Economische Structuurversterking. In maart 2006 verleende de regering een subsidie van 15 miljoen euro voor de periode 2006-2013 en dat maakte de weg vrij voor de oprichting van InnoSportNL.

Missie & visie

Op 1 juli 2006 ging InnoSportNL van start. De nadruk lag op de inzet van kennis voor de sport. De centrale doelstelling van InnoSportNL, zoals geformuleerd in het businessplan: ‘De ontwikkeling van kennis op basis van de behoefte van sport en bedrijfsleven’. Sporters, ongeacht op welk niveau, en in tweede instantie ook ondernemingen, konden hun voordeel doen met gestuurde en grensverleggende innovaties.

Papendal

toegangkaartjes Innosport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

InnoSport NL wilde een aantrekkelijk platform zijn voor sport en bedrijfsleven (Uit: Businessplan InnoSportNL, 16 juni 2006). Voor de huisvesting werd gekozen voor het Nationaal Sportcentrum Papendal, ook het hoofdkantoor van NOC*NSF. Tegenover dat gebouw verrees het Sport & Innovatiecentrum dat zo veel mogelijk kennis op het gebied van innovatie en sport zou bundelen. Hier nam InnoSportNL in 2007 zijn intrek.

2008-2010

Met de lancering van het Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF in 2008 verschoof de nadruk van een kennisgericht model naar de ontwikkeling van producten en diensten. Er ontstond een andere behoefte vanuit sport, bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Dat bleek wel uit de ambities van het Olympisch Plan. Denk aan het structureel bezetten van een top 10-positie op diverse wereldranglijsten (topsport), een minimaal percentage van 75 procent van de Nederlanders die regelmatig aan sport doen in 2016 en gezond leven en bewegen als norm.

Olympisch Plan 2028

Het sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs moest het fundament vormen onder de ambities van het Olympisch Plan 2028. Het nieuwe kabinet trok echter geen middelen uit voor het sectorplan. In december 2012 werd het Olympisch Plan 2028 stopgezet. De veranderde context had ook gevolgen voor de huisvesting en personeelsbezetting van InnoSportNL. De nieuwe organisatie (NISSI) zou intrek nemen in het Olympisch Stadion Amsterdam. Toen dit niet doorging, verhuisde InnoSportNL naar de derde verdieping van het gebouw van NOC*NSF.

Kennis- en Innovatieagenda

voorpagina van Kennis- en innovatieagenda sport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In 2014 benoemde de minister van VWS een Topteam met boegbeelden uit sport, bedrijfsleven, wetenschap en overheid om voor de komende jaren een Kennis- en Innovatieagenda sport op te stellen. Deze agenda moet leidend worden voor de onderzoeks- en innovatieprogramma’s die de overheid zal financieren op het gebied van sport en bewegen.

Sportinnovator

De Kennis- en Innovatieagenda van het Topteam Sport kwam uit in juni 2015. Hiervoor is tot 2020 een jaarlijks budget van 2 miljoen euro beschikbaar, op voorwaarde van cofinanciering. Hiermee verschuift de financiering van het ministerie van VWS van de stichting InnoSportNL naar het programma ‘Sportinnovator’ van het Topteam.

Ideeën, projecten en centra

Op 7 september 2015 startte de eerste subsidieronde van Sportinnovator. Initiatiefnemers van ‘ideeën, projecten en centra waarvan topsporters, recreatiesporters en startende sporters profiteren’ (sportinnovator.nl) konden een subsidieaanvraag indienen. Tot 2020 wordt elk jaar zo’n subsidieronde gehouden.

Meer informatie

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.