Sluiten

10 jaar aan sportonderzoek en -innovatie

Praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum 12 januari 2016

Binnen sport en bewegen wordt de laatst jaren veel onderzoek gedaan. Veel sportonderzoek vindt plaats aan universiteiten en hogescholen, maar ook andere organisaties als bijvoorbeeld TNO, Mulier Instituut en VeiligheidNL voeren sportonderzoek uit. Hieronder staat een overzicht van landelijke onderzoeksprogramma’s.

Illustratie van Een overzicht van onderzoeksprogramma's
(Foto: Kenniscentrum Sport) klik op afbeelding voor grotere weergave

Onderzoeksprogramma RAAK

Praktijkgericht onderzoek heeft zich mede door het programma RAAK kunnen versterken in de beroepspraktijk. Bedrijven of instellingen kunnen samen met een hogeschool concrete vragen oppakken en beantwoorden. Deze netwerken leiden tot de ontwikkeling, circulatie en toepassing van nieuwe kennis in hogescholen, bedrijfsleven en maatschappij. Regieorgaan SIA heeft een projectenbank waarin alle RAAK onderzoeken staan beschreven.

Sport, Bewegen en Gezondheid

Het programma Sport, Bewegen en Gezondheid – dat liep tot diep in 2014 – had 3 doelstellingen:

  1. het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur;
  2. het vergroten van kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen en ontstaan, diagnostiek, prognose en behandeling van sportletsels;
  3. Het bevorderen van de kennistransfer van onderzoeksresultaten en het creëren van voorwaarden voor de implementatie ervan.

In totaal werden 35 projecten gehonoreerd. Het budget van het programma bedroeg 6,5 miljoen euro.

Onderzoeksprogramma Sport

Meer informatie over dit programma staat op sportonderzoek.com.

Het praktijkgericht sportonderzoek is nog relatief jong. Het Onderzoeksprogramma Sport (2012) is het eerste landelijke programma voor praktijkgericht sportonderzoek. Doel: versterken van het onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen. Voor het Onderzoeksprogramma Sport is in totaal 10,4 miljoen euro beschikbaar. Drie thema’s van onderzoek staan centraal:

  • Presteren
  • Meedoen
  • Vitaal

Demonstrator-programma

Technologiestichting STW financiert hoogwaardig technisch-wetenschappelijk onderzoek en bevordert activiteiten voor de toepassing van onderzoeksresultaten. Onder het motto ‘Technologie zoekt exploitant’ heeft STW het programma Demonstrator opgezet. Het doel van dit instrument is om resultaten uit universitair of RAAK-onderzoek (hbo) te verkopen.

Programma Sportblessurepreventie

In september 2015 ging het onderzoeksprogramma sportblessurepreventie van start (ZonMw). De inzet van het programma is om het aantal sportblessures te verminderen. Ook stimuleert het de totstandkoming van nieuwe samenwerking en sportsector-overstijgende kennis en activiteiten. ZonMw ontving voor de eerste subsidieronde van het programma 25 aanvragen. De verschillende gehonoreerde onderzoeksprojecten sportblessurepreventie zijn sinds april 2016 gestart (red.).

Sportinnovator

Het Topteam Sport bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en sportorganisaties. Het topteam stelde in 2015, in opdracht van minister Schippers van VWS, de Kennis- en innovatieagenda op. Voor sportinnovatie is jaarlijks vanuit de overheid € 1 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van innovatie. Subsidie kan worden aangevraagd voor ideeën; projecten en innovatiecentra. Daarnaast wordt gewerkt aan Sport Data Valley. Het Topteam bepaalt de criteria voor de calls.

Factbook en Jaarboek

NISB heeft in het najaar van 2015 de stand van zaken van het sportonderzoek op hogescholen beschreven in een factbook. Ook verzamelen Mulier Instituut en Arko Sports Media, in het jaarboek Sport & Strategie Beleid en Onderzoek, informatie over sport en aangrenzende gebieden.

Kaartje van Nederland met een Overzicht promotieonderzoeken
(Foto: Kenniscentrum Sport)

 

Lees meer

Meer onderzoeken op sport- en beweeggebied:

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.