Sport verenigt Nederland

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Nationaal Sportakkoord

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Informatie Sportformateurs

Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. De rol van een sportformateur is tijdelijk.

Informatie Sportaanbieders / clubs

Lokale sportaanbieders spelen net als gemeenten, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven een belangrijke rol binnen het lokale sportakkoord. 

Informatie Gemeenten

De maatregelen in het Sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sportspecifieke invulling. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur.

Sportonderzoek en Monitoring

De strategische partners (VWS, NOC*NSF, VSG) zijn bewust dat de implementatie van het Sportakkoord veel vergt van alle partijen in het sport- en beweegdomein. Daarom willen we de komende twee jaar benutten om te leren van al hetgeen er gebeurt. Hiertoe is een monitorplan opgesteld dat drie onderdelen kent.

 

Deelakkoorden en thema's Sportakkoord

Binnen het Sportakkoord hebben we zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. In ieder deelakkoord hebben we de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Ook hebben we inspiratiekaarten opgesteld. De zesde ambitie 'Topsport die inspireert' wordt in de loop van 2019 uitgewerkt.

Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

Duurzame sportinfrastructuur

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.

Vitale sport- en beweegaanbieders

We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

Positieve sportcultuur

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.

Topsport die inspireert

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

 

 

Lokale sportakkoorden in de praktijk

Wil je ook aan de slag met een lokaal sportakkoord of lokale samenwerking verder uitbouwen? Deze voorbeelden uit de praktijk geven je inspiratie en tips.

Lokale Sportakkoorden

Op de peildatum 7 juli 2020 werd in 344 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord. In 310 gemeenten is een aanvraag gedaan voor het uitvoeringsbudget. In 34 gemeenten wordt gewerkt aan de afronding van een definitief sportakkoord.